Články

Využití Google Analytics

5. December 2017, 12:32 Podmínky poskytování právních služeb

Jakým způsobem je monitorována návštěvnost těchto stránek.

Vyloučení dodavatele v průběhu zadávacího řízení - základní doporučení

4. December 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky Školení k veřejným zakázkám

Veřejný zadavatel má dnes možnost vyloučit z výběrového řízení účastníka, se kterým má špatnou zkušenost. Jak?

Rozdělení veřejné zakázky - příklady vhodného použití

4. December 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky Školení k veřejným zakázkám

Vhodně provedené rozdělení zakázek může být nástrojem podpory menších dodavatelů.

Předběžná tržní konzultace - základní doporučení

1. December 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky Školení k veřejným zakázkám

Nástroj sloužící zadavatelům k tomu, aby mohli lépe oslovit odborníky nebo dodavatele.

Stav nouze ve smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny

24. November 2017, 11:07 Filip Mazel Energetika

Důležitá informace zejména pro obchodníky s elektřinou: ERÚ zveřejnil své stanovisko ke smlouvám o sdružených službách dodávky elektřiny, které neobsahují informace o stavu nouze.

Změny v mechanismu kontrol překompenzace. Jak se k nim postavit?

23. November 2017, 14:21 Filip Nečas Energetika

V září tohoto roku schválila vláda materiál MPO o kontrolách překompenzace podpory pro OZE. V současné době však několik zdrojů potvrzuje, že se MPO hodlá od svého materiálu odchýlit. Na co se máme připravit?

Šablona pro GDPR audit ke stažení

23. November 2017, 13:28 Jitka Kmošková Právo pro veřejnou správu Data veřejné správy v souladu s GDPR

Prvním krokem v adaptaci na GDPR je sestavení přehledu osobních údajů, které se už zpracovávají. Zde je ke stažení tabulka, kterou pro to používáme my.

Co si právník Petr Bouda myslí o registru smluv a jaké chyby v něm nachází - rozhovor

10. November 2017, 14:40 Petr Bouda Helpdesk k registru smluv Registr smluv - školení a právní služby Právo pro veřejnou správu

Zákon je v účinnosti již více než rok. Jaké jsou nejčastější problémy s jeho aplikací, jak funguje začernění obchodního tajemství a další otázky.

Jak legálně dodávat elektřinu z vlastní elektrárny sousedům?

27. October 2017, 15:09 Filip Nečas Energetika

Držitel licence na výrobu elektřiny může tuto vyrobenou elektřinu za určitých podmínek prodávat dalším odběratelům, aniž by k tomu potřeboval licenci obchodníka s elektřinou. Jak to zařídit?

Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)

27. October 2017, 14:06 Alžbeta Rosinová Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Územní plánování Povolování staveb Právo pro veřejnou správu

V průběhu roku 2017 byly přijaty dvě novely, které mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostření. Shrnujeme, jaké změny přinášejí.

Rozhovor s Filipem Nečasem o výjimkách z působnosti kontrol překompenzace

24. October 2017, 13:19 Filip Nečas Energetika

Kolem kontroly vyplácené překompenzace podpory pro podporované zdroje energie (POZE) panuje řade nejasností. Na koho kontrola dopadne? Budou existovat výjimky, nebo se kontroly dotknou všech zdrojů zelené energie? Jaký další postup v kontrolách přijmou státní úřady?

Ozvěte se nám