Dvě dotační výzvy nejen na FVE

20. 6. 2017 Energetika

Nově jsou vyhlášeny dvě dotační výzvy, z nichž lze financovat malé FVE a také tepelná čerpadla a další zdroje přispívající ke snížení spotřeby energie odebírané ze sítě. Zde jsou základní informace o obou vypsaných výzvách.

Bytové domy - nově i samostatné FVE

V IROP byly změněny podmínky už dříve vyhlášené 37. výzvy. Z ní lze čerpat finance na FVE, solární kolektory, tepelná čerpadla a další zdroje tepla například kotle na biomasu či jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Nově mohou bytové domy získat dotaci i na FVE jako na samostatné opatření. Další informace zde. Termín: 31. listopadu 2017.

Malé FVE pro firmy

V rámci výzvy OPPIK mohou firmy čerpat dotaci na instalace fotovoltaických systémů, a to případně i včetně akumulace. Musí se jednat o opatření pro snížení vlastní spotřeby energie, ne tedy o komerční projekt. Žadateli mohou být malé, střední i velké firmy. Minimální výše dotace je 300 000 Kč. Další informace zde. Termín: 16. října 2017.

Aktualizace 25.7.2017 : podle náměstkyně ministra průmyslu a obchodu Lenky Kovačovské MPO chystá vypsat podporu větrných elektráren a také, po vzoru Německa, Polska a dalších zemí, spustit aukce na výrobu elektřiny z OZE. Žádné další informace ohledně aukcí zatím nebyly zveřejněny. 

Čtete také:

Spojte se s námi

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. Kontaktujte nás.

 

 

Ozvěte se nám