Anna Francová

Anna Francová

Advokátka

Existuje vícero možných řešení jak být dobrým advokátem. Pro mě osobně je důležité poskytovat právní služby klientům férově, profesionálně a upřímně.”

Anna je advokátka trvale spolupracující s Frank Bold Advokáti, kde se věnuje zejména převodům nemovitostí, smluvnímu právu a právnímu poradenství v korporátních věcech, zejména fungování nadací. Pomohla založit a zefektivnit fungování desítek spolků, nadačních fondů a obecně prospěšných společností.

Mezi její další specializace patří také stavební a energetické právo, kde brání klienty proti nesprávnému či nezákonnému postupu kontrolního orgánu, zejména Státní energetické inspekce. Je autorkou nebo spoluautorkou více než desítky právních analýz, převážně v oblasti energetiky.

Zabývá se také zpracováním zadávací dokumentace a administrace veřejných zakázek. Vede školení na téma "Odpovědné zadávání", díky kterému pomáhá českým obcím stát se efektivnějšími a transparentnějšími.

Profil na LinkedIn

Nejvyšší soud definoval zvláštní odpovědnost monopolu. Soud se má v dalším řízení zabývat tím, zda ČEZ Distribuce, a.s. zneužil dominantního postavení

25. January 2018, 15:45 Anna Francová Energetika Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zadavatel veřejné zakázky si může vyhradit pozdější změnu závazku

3. January 2018, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky Školení k veřejným zakázkám

Akumulační a bateriové systémy pohledem právníka: jak je využít pro zvýšení energetických úspor

22. December 2017, 11:44 Anna Francová Energetika

Rozdělení veřejné zakázky - příklady vhodného použití

4. December 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky Školení k veřejným zakázkám

Vyloučení dodavatele v průběhu zadávacího řízení - základní doporučení

4. December 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky Školení k veřejným zakázkám

Předběžná tržní konzultace - základní doporučení

1. December 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky Školení k veřejným zakázkám

Co znamená zadávat veřejné zakázky na kvalitu - rozhovor s Annou Francovou

20. October 2017, 14:08 Anna Francová Veřejné zakázky Školení k veřejným zakázkám Právo pro veřejnou správu

Prezentace: Veřejné zakázky zadávané na kvalitu

30. May 2017, 19:51 Anna Francová Veřejné zakázky

Kritéria hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách

7. February 2017, 11:08 Anna Francová Veřejné zakázky Právo pro veřejnou správu

Zadávání veřejných zakázek od října 2016

2. September 2016, 13:01 Anna Francová Veřejné zakázky Právo pro veřejnou správu

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně

25. January 2016, 15:00 Anna Francová Stavební právo a územní plánování Nemovitosti

Osvobození od daně z elektřiny

25. January 2016, 14:40 Anna Francová Energetika

Změny v obchodním rejstříku: pozor na notářské zápisy ze zahraničí

23. June 2015, 14:01 Anna Francová Právo pro byznys a inovace

Konec svévolným úpravám Indexu podlažní plochy

29. January 2014, 18:59 Anna Francová Stavební právo a územní plánování Územní plánování

Odpovědnost za vady díla - nový občanský zákoník

27. January 2014, 18:31 Anna Francová Právo pro byznys a inovace Stavební právo a územní plánování

Ozvěte se nám