Novinky

13. ledna 2018 Dvě únorová školení GDPR v účetnictví

Co lepšího dělat na svátek svatého Valentýna než učit se o ochraně osobních údajů v účetnictví...

12. prosince 2017 Prezentace: Právo v marketingu měst a regionů

Jak propagovat region, město nebo obec v souladu s pravidly pro ochranu osobních údajů a duševního vlastnictví.

27. listopadu 2017 Prezentace z konference právo ve veřejné správě: Registr smluv prakticky

Registr smluv prakticky je název příspěvku Petra Boudy na konferenci Právo ve veřejné správě 2017. Cílem příspěvku je přispět ke správnému a co nejméně zatěžujícímu využívání registru smluv veřejnou správou.

16. listopadu 2017 Prezentace: Souběh zákona o registru smluv a zákona o zadávání veřejných zakázek

Náš právník Robert Krč vystoupil na konferenci s příspěvkem o souběhu dvou zákonů týkajících se hospodaření s veřejným majetkem - zákona o registru smluv a zákona o zadávání veřejných zakázek.

19. října 2017 5 dotačních výzev na zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

V Operačním programu životní prostředí se v říjnu otevřelo 5 výzev týkajících se zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, které by vás mohly zajímat.

2. října 2017 Rozšiřujeme tým veřejného práva

Od října náš tým veřejného práva posílil o dva nové právníky.

19. září 2017 Jak zaplatit a postavit šetrné a energeticky efektivní budovy pro veřejnou správu?

Pořádáme semináře nejen o zadávání veřejných zakázek na šetrné budovy.

15. září 2017 Vystoupili jsme na konferenci Elektronizace veřejných zakázek

Jak se prolíná zákon o zadávání veřejných zakázek se zákonem o registru smluv? Prezentace ke stažení.

Ozvěte se nám