Právní služby

Fúze a akvizice

Poskytujeme právní podporu všech běžných typů fúzí a akvizic

GDPR: Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Delegujte na nás funkci pověřence za pevný měsíční paušál.

GDPR: Pravá ruka pověřence

Pomůžeme vám udržet v chodu nový systém ochrany osobních údajů.

GDPR pro firmy

Od května 2018 se zpřísní pravidla pro získávání osobních údajů a jejich správu. Je čas se připravit.

GDPR pro veřejnou správu

Nová pravidla pro nakládání s osobními údaji - řešení pro obce a veřejné instituce.

Integrace mise do řízení firmy

Pokud je mise firmy jen na papíře nebo na webu, něco je špatně...

Nefinanční reporting

Nové povinnosti pro zveřejňování výročních zpráv za rok 2017 

Obchodní smlouvy

Obchodní podmínky, smlouvy s dodavateli, převody obchodních podílů a další běžná obchodní agenda.

Ochrana know-how

Minimalizujeme riziko úniku know-how prostřednictvím zaměstnanců, funkcionářů společnosti či smluvních partnerů.

Povolování staveb

Provedeme váš projekt celou mašinerií povolovacích procesů s cílem získat pro vás kvalitní rozhodnutí, které zaručí, že svůj projekt budete moci rychle a bezpečně realizovat.

Pracovní právo

Pomůžeme vám nastavit pevné a korektní vztahy s vašimi pracovníky, pracovní smlouvy, pravidla odměňování a další.

Právní přezkum územních plánů

Pro územní plány, které zohledňují i vaše individuální zájmy

Registr smluv

Veřejným institucím usnadňujeme povinné zveřejňování smluv na internetu.

Smlouvy obcí

Kvalitní, flexibilní a vyvážené smlouvy s dodavateli.

Smlouvy s investorem

Jak založit společnost, nastavit vztahy s dalšími zakladateli nebo s investorem vstupujícím do společnosti.

Softwarové smlouvy

Licenční ujednání, údržba a aktualizace a další specifika zakázek na software.

Územní plánování

Provedeme obec přípravou územního plánu tak, aby vzniklo kvalitní řešení pro obec a její občany.

Veřejné zakázky

Pohlídejte si u veřejných zakázek kvalitu a zohledněte vedle ceny také například environmentální a sociální dopady zakázky.

Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Zastoupíme vás při jednání a ochráníme vaše zájmy.

Ozvěte se nám