Pracovní právo

Zaměstnanci jsou jednou z nejdůležitějších částí každého byznysu. Mít s nimi dobře nastavené vztahy se vyplatí.

Nabízíme efektivní řešení všech úskalí pracovního práva, s nimiž se zaměstnavatelé při svém podnikání musí vyrovnat.

Co pro vás můžeme udělat

 • vytvoření auditu pracovněprávní dokumentace,
 • tvorba a revize smluvních dokumentů v souladu s pracovněprávními předpisy,
 • pracovní řády a vnitřní předpisy vypracované na míru provozním potřebám zaměstnavatele,
 • úprava postavení statutárních orgánů a managementu,
 • nastavení systému odměn a bonusů,
 • konkurenční doložky a právní ochrana know-how,
 • řešení pracovněprávních sporů,
 • zastupování při jednání s odbory, kolektivní smlouvy,
 • školení pro vedoucí zaměstnance a HR manažery,
 • specifické otázky zaměstnávání cizinců.

Kvalifikovaně zastoupíme také zaměstnance ve sporech plynoucích z pracovních smluv a ochráníme je proti diskriminaci a nerovnému zacházení.

 • zastupování při neplatném skončení pracovního poměru
 • uplatňování nároků z titulu náhrady škody
 • poradenství ve věcech ochrany práv zaměstnanců
 • vymáhání mzdových náhrad a jiných nároků zaměstnance
 • poradenství v oblasti podávání podnětů kontrolním orgánům (Inspekce práce)

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Ozvěte se nám