Naše specializace

Právo pro veřejnou správu

Obcím a úřadům usnadňujeme odpovědnou správu věcí veřejných.

Energetika

Řešíme právní agendu desítek podnikatelů v obnovitelné energetice.

Stavební právo a územní plánování

Provedeme vás přípravou územního plánu nebo povolovacím řízením.

Právo pro byznys a inovace

Zkracujeme vzdálenost od inovativního nápadu k realizaci. Poskytujeme podporu při všech obchodních transakcích.

Ozvěte se nám