Start-upům, zavedeným firmám nebo výzkumným organizacím pomáháme realizovat jejich potenciál.

Provedeme vás právními kroky od založení firmy či konsorcia až po vyladění produktu nebo expanzi na další trhy. Co pro vás můžeme udělat: 

Korporátní právo

Firmy si nás najímají, když přijímají nové společníky, mění vztahy mezi těmi stávajícími nebo potřebují sepsat smlouvu s novým investorem, změnit výši základního kapitálu nebo provést právní due diligence. Asistujeme také při zakládání nebo přeměnách obchodních společností, fúzích a akvizicích

Jsme moc rádi, že za námi stojí tak silný partner, jako je Frank Bold Advokáti, který dohlíží na všechny právní záležitosti naší firmy a připravuje nám veškeré smlouvy. //  Miroslav Peřina, zakladatel a šéf XTND s. r. o.

Právo pro vědu, výzkum a inovace

V oblasti výzkumu nejčastěji pracujeme na společných projektech soukromé a veřejné sféry. Nastavujeme smluvní a konsorciální vztahy pro výzkumné a inovační projekty tak, aby smlouvy respektovaly předpokládané komerční využití výsledků výzkumu, a to i v situaci 100% veřejného financování. Poskytujeme právní zajištění transferu do praxe.

Hlídáme dodržování podmínek evropských i národních grantů na podporu vědy a výzkumu, jednáme s poskytovateli grantů a řešíme s nimi případné spory. Administrujeme veřejné zakázky nebo sestavujeme jejich zadávací dokumentaci.

Zabýváme se také praktickou ochranou duševního vlastnictví projektu, firmy nebo výzkumného konsorcia. Píšeme licenční, podlicenční smlouvy příp. jiné nástroje dispozice s právy vztahujících se k výsledkům výzkumu.

Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná. // Radim Kocourek, COO Jihomoravského inovačního centra

Software a právo v IT

Práce s osobními údaji, bezpečnost dat, zabezpečení a šifrování, garance dostupnosti, recovery a back-up – softwarové společnosti to znají po stránce technické a my vám s těmito specifiky pomůžeme po stránce právní.  

S prací kanceláře Frank Bold jsme byli velmi spokojeni. Právní služby v oblasti software včetně konzultace složitějších případů byly vždy na vysoké úrovni. Ocenili jsme individuální přístup, profesionalitu a ochotu se přizpůsobit měnícím se podmínkám. // Kateřina Vokřínková
Hub angel, Impact HUB Praha

Řešení sporů

Zastupujeme klienty v obchodních sporech nebo při obvinění z nekalé soutěže. 

Frank Bold Advokáti nám pomohli v soudním řízení vyhrát spor o škodu, kterou jsme měli uhradit, ačkoliv vznikla cizím zaviněním. S jejich prací jsme spokojeni, zejména s tím, jak si poradili s procesními komplikacemi případu. // Miroslav Hořejší, ředitel společnosti Energy Benefit Centre

Obchodní a personální agenda

Poskytujeme podporu při běžné obchodní agendě včetně té mezinárodní. Sestavujeme smlouvy na veškeré typy dodavatelských a odběratelských vztahů, včetně zakázek na software nebo smluv o dílo-stavbu. V oblasti pracovního práva nastavujeme vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci, systémy odměňování nebo vnitřní předpisy.  

Pomáháme firmám podnikat fér

Pomáháme firmám identifikovat rizika a příležitosti v jejich dopadech na společnost, zaměstnanecké otázky, lidská práva a životní prostředí a chránit se proti korupci. Nastavujeme systémy řízení, které do strategického i kažodenního rozhodování integrují misi, filozofii a hodnoty firmy

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Naše úspěchy

  • Jihomoravskému inovačnímu centru jsme se tři roky starali o kompletní právní agendu.
  • Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme poskytli specializované poradenství v oblasti duševního vlastnictví a transferu výsledků výzkumných projektů do praxe.
  • Zajistili jsme právní podporu projektu pro uplatnění patentovaného využití biometanu v automobilovém průmyslu.
  • Stáli jsme u zrodu Czech Green Building Council v České republice, který podporuje inovace v oboru stavebnictví.
  • Stáli jsme u zrodu několika inovativních projektů a pomáhali ve všech fázích jejich životního cyklu - od nápadu, přes uvedení na trh, až po vstup investora. Pomohli jsme na svět první české virtuální elektrárně se zelenou elektřinou Amper Market.
  • Vytvořili jsme právní modely pro první projekty carsharingu (Autonapůl) a bikesharingu (Rekola) v ČR.

Ozvěte se nám