English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Novinky

Vystoupíme na konferenci Biomasa, bioplyn a energetika

12. 10. 2017 | Barbora Buchtová | Energetika

Frank Bold Advokáti vysotupí na letošním ročníku konference Biomasa, bioplyn a energetika. Přednášku na téma Povolování a provoz dobíjecích stanic z hlediska českého práva zde přednese náš advokát Martin Maňák. Dále vystoupí například Jan Habart z CZ Biom, zástupci Ministerstva obchodu a průmyslu či Energetického regulačního úřadu. První den představí Martin Bursík z Komory OZE téma Zimního balíčku, bude se řešit téma překompenzace či téma dotací v OZE. Druhý den bude patřit otázce bioplynu,

Kdo je to prosumer neboli samospotřebitel? Stáhněte si naši prezentaci

12. 10. 2017 | Barbora Buchtová | Energetika

Pokud Rada EU a Evropský parlament dají návrhům uvedeným v zimním energetickém balíčku zelenou, bude legislativně zakotven mimo jiné i koncept výrobce, který vyrábí elektřinu pro vlastní spotřebu a který bude nově moci prodávat přebytky ním vyrobené elektřiny. Neoficiálně se takový výrobce označuje jako „prosumer“ (neboli samospotřebitel), i když jednotlivé návrhy novelizací směrnic používají pro označení samovýrobce různé názvy. Prohlédněte si prezentaci z konference, kterou jsme na toto téma přednesli na konferenci České fotovoltaické asociace:

Prosumer neboli samospotřebitel - zákazník jako výrobce a akumulátor energie

11. 10. 2017 | Martin Maňák | Energetika

Zimní balíček a „prosumer“ Zimní balíček Evropské komise představený v listopadu 2016 obsahuje osm legislativních návrhů v oblasti energetiky, které tvoří návrhy a cíle evropské energetiky do roku 2030. Jedná se zejména o cíl snížit emise CO2 o 40 % do roku 2030, nebo 27 % podíl obnovitelných zdrojů elektřiny na výrobě elektřiny. Hlavním cílem je ale zejména decentralizace výroby elektřiny.

Jaký dopad bude mít novela stavebního zákona na českou praxi? Pozvánka na konferenci

10. 10. 2017 | Veřejné právo

Dlouho očekávaná novela stavebního zákona, kterou již podepsal prezident republiky, přináší změny nejen v praxi soukromých firem, ale také stavebních úřadů měst a obcí. Dne 1.11.2017 vystoupí náš advokát Pavel Černý na konferenci, která se novelou a jejím dopadem bude zabývat.

Stránkování: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Partneři