English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Stanovisko k revizním zprávám FVE

20. 3. 2017 | Filip Nečas | Energetika

Energetický regulační úřad (ERÚ) na  svých webových stránkách publikoval odborné stanovisko týkající se revize fotovoltaické elektrárny a otázky, zda se revizní zprávy mohou týkat jednotlivých částí elektrárny, nebo musejí být vydány pro elektrárnu jako celek. Stanovisko také odpovídá na otázku, zda je nutné, aby byla posuzovaná elektrárny pod napětím.

Celek vs. části výrobny

Stanovisko pro ERÚ zpracovala Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Autoři v něm vyslovují nesouhlas s názorem ERÚ, že výrobna elektřiny musí být dokončena a pod napětím, aby k ní bylo možné vydat revizní zprávu, a revizní zpráva by měla být vydána na výrobnu jako na celek, ne jen na její jednotlivé části. Autoři se naopak domnívají, že není důvod provádět ve všech případech revizi výrobny jako celku a že za obsah revizní zprávy odpovídá revizní technik a jen on by tedy měl posoudit, zda je k revizi nutné, aby výrobna byla pod napětím pro první paralelní připojení.

Závěry Stanoviska jsou následující:

  • Výrobna je komplexní zařízení, sestávající z mnoha součástí.
  • Výchozí revizní zprávy se provádějí na části (např. stejnosměrné části, střídavé části NN, střídavé části VN). Tyto výchozí revize jsou platné, není důvod provádět revizi na výrobnu elektřiny jako celek.  
  • I v případě, že není možné před prvním paralelním připojením uvést výrobnu pod napětí, je možné určité části ověřit výpočtem. I v tomto jsou výchozí revize platné.
  • Provozovatel distribuční soustavy na základě pravidel, schválených Energetickým regulačním úřadem, umožňuje první paralelní připojení a akceptuje výchozí revizní zprávy provedené bez napětí a ověřené výpočtem.
  • Za správnost revizní zprávy tedy odpovídá revizní technik, revizní zpráva, vystavená revizním technikem je dokumentem, prokazujícím ověření bezpečnosti.  
  • Pokud je po prvním paralelním připojení, funkčních zkouškách, zkušebním provozu apod. důvod pro vypracování revizní zprávy, nejedná se o zprávu výchozí, ale mimořádnou.

Energetický regulační úřed stanovisko publikoval bez jakéhokoliv komentáře, není tedy zřejmé, zda se nově kloní k uvedenému názoru na revizní zprávy, či zda zůstává u svého dřívějšího názoru.

Pro praxi může mít stanovisko význam například ve sporech, v nichž byl dán revizním zprávám přílišný význam z hlediska dokončenosti FVE a identifikace jejich jednotlivých částí (typicky solárních panelů). Z uvedeného stanoviska vyplývá, že tyto části výrobny nejsou vůbec předmětem revize a že pro vydání revizní zprávy není ani nutné, aby byla FVE dokončena či pod napětím.

Řešíte podobnou otázku?

Popište nám, s čím vám můžeme pomoci a my se vám do 2 dnů ozveme s nabídkou našich služeb.

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Články k tématu

Partneři