English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Novinky

​Dotace na nízkoemisní zóny a další opatření pro čistší ovzduší

27. 5. 2017 | Kristína Šabová | Veřejné právo

Ministerstvo životního prostředí vypsalo dvě dotační výzvy pro obce a kraje, zaměřené na zlepšování kvality ovzduší. Zlepšení kvality ovzduší Na základě výzvy 8/2017 je možné předkládat žádosti o financování opatření pro zlepšení kvality ovzduší, které vyplývají ze schválených programů zlepšování kvality ovzduší (PZKO). Předmětem podpory je zpracování akčního plánu a následná realizace opatření.  

Evropští regulátoři proti preferenčnímu přístupu OZE do sítě

25. 5. 2017 | Kristína Šabová | Energetika

Dvě asociace sdružující evropské regulátory trhu vydaly stanovisko k Zimnímu energetickému balíčku - balíčku legislativních návrhů, které vydala Evropská komise a nyní k nim vyjednávají svou pozici jednak členské státy, jednak Evropský parlament.

Změna ve vyplácení podpory malým vodním elektrárnám

22. 5. 2017 | Filip Nečas | Energetika

V dubnu vstoupila v účinnost drobná novelizace zákona o podporovaných zdrojích energie (ZPOZE). Týká se malých vodních elektráren s výkonem do 10 MW, u nichž byla v době od 2. října 2013 do 31. prosince 2015 ukončena rekonstrukce nebo modernizace technologické části, která zvyšuje technickou a ekologickou úroveň stávající výrobny elektřiny na úroveň srovnatelnou s nově zřizovanými výrobnami elektřiny. Podpora těmto elektrárnám za rok 2016 měla být vyplacena do 5. května 2017.

Co by měla obsahovat metodika pro vkládání smluv do registru?

16. 5. 2017 | Martin Maňák | Registr smluv

I když se zákon o registru smluv skládá pouze z 10 paragrafů, jeho používání v praxi není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. U každé smlouvy je nutné zvážit řadu otázek, a proto se vyplatí postup zveřejňování smluv v registru krok po kroku popsat v metodice, jejíž využívání uživatelům pomůže eliminovat chybné postupy. Aby metodika plnila svůj účel, měla by splňovat alespoň následující základní požadavky:

Stránkování: 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Partneři