Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh

Novinky

Obsah a účel směrnice o nefinančním reportingu

30. 5. 2016 | Filip Gregor | Legislativa

Dne 22. října 2014 Rada EU a poslanci Evropského parlamentu schválili Směrnici 2014/95/EU o uvádění nefinančních informací a informací týkajících se rozmanitosti některými velkými podniky a skupinami (dále “Směrnice”). Směrnice mění tzv. Účetní směrnici 2013/34/EU. Co je jejím obsahem a účelem? 

Registr smluv a tři speciální typy smluv

23. 5. 2016 | Libor Jarmič | Registr smluv

Často se setkáváme s dotazy na několik určitých typů smluv, jež obce, úřady nebo jiné veřejné instituce běžně uzavírají: nájemní smlouvy, smlouvy uzavřené na elektronickém tržišti a příkazní smlouvy. Zde přinášíme stručnou odpověď na tyto dotazy. 

Nefinanční reporting: jak udělat z povinnosti příležitost

20. 5. 2016 | Filip Gregor | Podnikání

Do konce roku 2016 Česká republika reformuje účetní právo tak, aby bylo v souladu s evropskou směrnicí o nefinančním reportingu, kterou v roce 2014 schválilo všech 28 členských států EU. Firmy mají do té doby čas se připravit na nové povinnosti reportingu, které jim směrnice ukládá. Report přitom neslouží jen veřejnosti, měl by být užitečný samotné firmě. Umožňuje jí identifikovat hlavní rizika a příležitosti ve vztahu ke společnosti, zlepšit řízení a strategické plánování, a integrovat hodnoty do firemní kultury.

Od června vstoupí v účinnost nová vyhláška o vykazování energií

17. 5. 2016 | Filip Nečas | Energetika

1. 6. 2016 vstoupí v účinnost nová vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů. Vyhláška  upřesňuje termíny pro vykazování a evidenci naměřených hodnot elektřiny a tepla, ale věnuje se také jiným otázkám, jako jsou povinnosti měření elektřiny vyrobené z podporovaných zdrojů a vlastní technologické spotřeby či podmínky uvedení výrobny elektřiny a tepla do provozu.

Stránkování: 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Partneři