Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh

Novinky

Nové dopravní značky: žáby, emisní zóny i zákaz průjezdu

15. 1. 2016 | Kristýna Delmar | Aktuality

Od 1. 1. 2016 vešla v účinnost nová vyhláška provádějící pravidla provozu na pozemních komunikacích (vyhláška č. 294/2015 Sb.)

Nový zákon o silničním provozu

15. 1. 2016 | Kristýna Delmar | Legislativa

V oblasti dopravy došlo od 1. 1. 2016 k několika změnám a to jednak v souvislosti s novelizací zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) a také vzhledem k nové vyhlášce ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

Cenové rozhodnutí ERÚ pro podporované zdroje energie

8. 1. 2016 | Filip Nečas | Energetika

Dne 29. 12. 2015 vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) cenové rozhodnutí č. 9/2015, kterým byla vypsána podpora pro podporované zdroje energie. V současné době tak existují dvě cenová rozhodnutí stran podpory pro podporované zdroje energie platná pro rok 2016. Níže přinášíme stručný přehled toho, na jaké výrobny se které z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu aplikuje.

Nařízení vlády o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu

4. 1. 2016 | Kristýna Delmar | Aktuality

Od tohoto roku vstoupilo v účinnost nařízení vlády č. 308/2015 Sb., o vymezení pojmů běžná údržba a drobné opravy související s užíváním bytu. Tyto pojmy využívá zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) v ustanoveních týkajících se nájmu bytu a nařízením došlo k jejich konkretizaci, respektive k jejich výčtu. Pojem běžná údržba a drobné úpravy zákon používá například v § 2257 OZ, který stanoví, že nájemce provádí a hradí běžnou údržbu a drobné úpravy bytu.

Stránkování: 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Partneři