Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh

Novinky

Frank Bold Advokáti, kauza APB - PLZEŇ a.s. a Reportéři ČT

21. 3. 2016

Vystupovali jsme v jedné z prvních letošních reportáží pořadu Reportéři ČT. Upoutávka láká diváky na zajímavé a závažné téma. Co když organizace, která prosazuje boj proti korupci zároveň zastupuje klienta, který byl obviněn v korupční kauze?

Prodej obecního majetku za vyšší nabídnutou cenu není diskriminační

16. 3. 2016 | Lukáš Prnka, Michaela Garajová | Veřejné právo

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku krajského soudu. Podle jeho názoru obec při prodeji obecního pozemku postupovala zákonně, transparentně a nediskriminačně, i když vybrala nabídku, která stanovovala vyšší cenu než cenu obsaženou ve zveřejněném záměru obce. Obec při posuzování výše ceny, za kterou má svůj pozemek prodat, musí postupovat hospodárně a zodpovědně s ohledem na její povinnost rozvoje a péči o majetek.

Je možné vrátit neoprávněně sražený solární odvod za elektřinu vyrobenou ve FVE do 30 kW?

15. 3. 2016 | Filip Nečas | Energetika

Správními soudy byl v druhé polovině minulého roku potvrzen názor, že výrobci elektřiny ze slunečního záření ve výrobnách s instalovaným výkonem do 30 kW neměli povinnost v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2015 hradit za vyrobenou elektřinu solární odvod.

Smlouva, na kterou se vztahuje zveřejnění v registru smluv, musí být uzavřena písemně

14. 3. 2016 | Martin Maňák | Registr smluv

Od 1. 7. 2016 budou všechny smlouvy, jejichž alespoň jednou smluvní stranou je stát nebo veřejné instituce (tzv. povinné subjekty), muset být zveřejněny v registru smluv. Smlouva, která nebude zveřejněná do tří měsíců ode dne uzavření, nenabude účinnosti, resp. bude od počátku zrušená. Plnění na základě neúčinné (nebo zrušené) smlouvy představuje bezdůvodné obohacení, jehož vrácení by se mohla domáhat kterákoliv ze smluvních stran.

Stránkování: 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Partneři