English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Novinky

Co dělat při kontrole ERÚ

13. 12. 2016 | Filip Nečas | Energetika

„Toto rozhodnutí soudu by tak mohlo mít dalekosáhlé dopady, co se výše nároků na podporu týče, pro desítky až stovky výroben v celé České republice,“ komentoval ředitel SEI soudní verdikt, jímž se soud přiklonil na stranu SEI v otázce požadavku na osazení FVE měřícím zařízením pro řádné uvedení FVE do provozu. Domníváme se, že ERÚ (který po SEI převzal kontrolní pravomoc) si tento rozsudek může vykládat jako signál k dalším kontrolám ve snaze odkrýt další výrobny, u nichž byl elektroměr namontován až s časovým odstupem poté, co začaly vyrábět elektřinu. 

Argumenty proti výkladu SEI ohledně elektroměrů u FVE

13. 12. 2016 | Kristýna Vojtíšková, Filip Nečas | Energetika

Městský soud v Praze vydal přelomový rozsudek, v němž se přiklonil k výkladu Státní energetické inspekce ohledně podmínek „uvedení FVE do provozu“. Rozsudek je důležitým milníkem, neboť řadě provozovatelů FVE hrozí podobný spor se Státní energetickou inspekcí. Podobně jako v tomto případě záleží na tom, jak bude soud pohlížet na okamžik zprovoznění elektrárny, neboť právě tímto okamžikem vzniká právo na čerpání podpory.

Vystoupili jsme na konferenci Veřejné zakázky 2016

12. 12. 2016 | Barbora Buchtová | Veřejné zakázky

3. listopadu 2016 jsme vystoupili na konferenci Veřejné zakázky 2016 pořádané B.I.D. services, s. r. o. Konference reagovala na novelizaci zákona o veřejných zakázkách a z naší kanceláře se na ní vystoupili právníci Libor Jarmič a Filip Nečas. Podívejte se na jejich prezentace. Registr smluv v kontextu zákona o zadávání veřejných zakázek (Libor Jarmič) V prezentaci se dozvíte následující:

Podmínky a datum první polské aukce na podporu FVE

12. 12. 2016 | Filip Nečas | Energetika

Jak jsme nedávno informovali, Polsko začíná rozdělovat podporu pro obnovitelné zdroje ve formě aukcí. První aukce proběhne 30. prosince. Internetová aukční platforma už byla spuštěna na webové adrese https://ipa.ure.gov.pl/logowanie a výrobci elektřiny se do ní mohou přihlašovat a registrovat výrobny, které se budou ucházet o veřejnou podporu.

Stránkování: 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Partneři