English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Novinky

Dánsko má tisíc domácích větrných elektráren. Jak je podporuje?

17. 10. 2016 | Kristína Šabová | Energetika

Větrné elektrárny jsou pro dánskou energetiku zcela zásadní, v loňském roce vyrobily 42 % spotřebované elektřiny a do roku 2020 to má být celá polovina. Loňské číslo by bylo dokonce ještě vyšší, kdyby dva největší větrné parky, Anholt a Horns Rev 2, nebyly několik týdnů mimo provoz kvůli technickým závadám.

Co chystáme na konferenci Právo ve veřejné správě?

14. 10. 2016 | Kristýna Vojtíšková | Registr smluv

Zda dva týdny, 1. listopadu 2016, v Brně proběhne pravidelná konference Právo ve veřejné správě, na které za Frank Bold vystoupí právník Martin Fadrný. Martin mimo jiné připravoval právní analýzy a stanoviska k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv a také proškolil stovky lidí, jak registr smluv v praxi používat. Na konferenci vystoupí s příspěvkem o tom, jak registr smluv využívat tak, aby nepřidělával úřadům práci a plnil svůj účel. 

Obce a odpady: aktuální přehled dotací

12. 10. 2016 | Donika Zůbková | Veřejné právo

Upozorňujeme na tři aktuálně běžící výzvy MŽP k podávání žádostí o dotace. Všechny se týkají odpadů a mohly by zajímat mimo jiné obce, které nesou hlavní díl odpovědnosti za sběr a zpracování odpadů, nově i těch biologicky rozložitelných. Prevence vzniku odpadů Do konce listopadu běží lhůta, do níž lze zažádat o dotaci na předcházení vzniku komunálních odpadů. Dotace může pokrýt až 85 % způsobilých výdajů a musí spadat do některé z následujících oblastí: 

Vyhráli jsme soudní spor o licenci pro FVE v České Kamenici

11. 10. 2016 | Kristýna Vojtíšková | Energetika

Fotovoltaická elektrárna v České Kamenici byla uvedena do provozu v roce 2010 s platnou licencí na výrobu elektřiny. Nejvyšší státní zástupce však měl za to, že elektrárna licenci dostat neměla. Svůj názor opíral především o nesrovnalosti v uvedení celkového instalovaného výkonu a umístění fotovoltaické elektrárny. Provozovatele kamenické elektrárny u soudu zastupovala právnička Frank Bold Advokáti Sandra Podskalská a na konci září se jí podařilo soudní spor vyhrát.

Stránkování: 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Partneři