Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh

Novinky

Jak si u veřejných zakázek pohlídat kvalitu? část 2

26. 10. 2015 | Anna Francová, Hana Sotoniaková | Veřejné právo

V říjnovém čísle časopisu PRO města a obce vyšel další díl článku zabývajícího se kvalitativními kritérii ve veřejném zadávání. Článek se zaměřuje na kvalifikační předpoklady a doporučení, jak s jejich pomocí pohlídat kvalitu získaného plnění nebo zohlednit další kritéria.

Národní katalog otevřených dat – jak jej využít pro vaše podnikání?

6. 10. 2015 | Kristýna Delmar | Podnikání

V letošním roce spustil portál veřejné správy projekt Otevřená data, jehož cílem je nabídnout možnost právnickým i fyzickým osobám získávat informace o státní správě z jediného zdroje a v důsledku tak zvýšit tlak na zefektivnění a zlevnění výkonu veřejné správy v České republice. V sekci Datové sady Národního katalogu otevřených dat je možné vyhledávat otevřené datové sady zveřejněné jednotlivými orgány veřejné správy.

Odstoupení od smlouvy

5. 10. 2015 | Kristýna Delmar | Podnikání

Představte si následující situaci – vyrábíte či nakupujete určité zboží, které poté přeprodáváte odběratelům na základě smlouvy o opakovaných dodávkách. Uzavíráte například rámcovou smlouvu o odběru zboží, která obsahuje možnost odstoupení. Abyste však zboží včas dodali a odběrateli prodali, musíte ho předem nakoupit a uskladnit. To může zapříčinit, že se dostanete do situace, kdy zboží nakoupíte nebo vyrobíte do zásoby a ještě před sjednaným termínem dodání váš odběratel od smlouvy odstoupí.

Kam míří novela stavebního zákona?

2. 10. 2015 | Pavel Černý, Vojtěch Dědek | Veřejné právo

Stavební zákon, neboli zákon o územním plánování a stavebním řádu, doznal za dobu své existence již mnoha změn. Na Ministerstvu pro místní rozvoj je v přípravě další novela tohoto zákona. Ministerstvo uvádí, že smyslem změny je zejména zjednodušení a ulehčení povolování staveb a jejich realizace.

Stránkování: 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Partneři