Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh

Novinky

Osvobození od daně z elektřiny

25. 1. 2016 | Anna Francová | Energetika

S účinností od 1. 1. 2016 je od daně z elektřiny osvobozena elektřina ekologicky šetrně vyrobená v odběrných místech, pokud je ve výrobních odběrných místech současně spotřebována a současně pokud instalovaný výkon výrobny elektřiny nepřesahuje 30 kW. Zákon č. 261/2007 Sb. přitom nově definuje ekologicky šetrnou elektřinu jako elektřinu

11 právních novinek nabývajících účinnost od roku 2016

25. 1. 2016 | Kristýna Delmar, Anna Francová | Legislativa

Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti řada novelizací zákonů a nových vyhlášek. Přinášíme vám přehled novinek, které platí od letošního roku:

Ochrana před protiústavními dopady solárního odvodu

21. 1. 2016 | Filip Nečas | Energetika

Na počátku roku 2015 existovala určitá dvojakost přístupu soudní moci a veřejné moci k tomu, jakými právními prostředky mají být řešeny protiústavní dopady solárního odvodu.

Plnění osvobozená od DPH bez nároku na odpočet daně

18. 1. 2016 | Anna Francová | Legislativa

S účinností od 1. 1. 2016 jsou od daně z přidané hodnoty bez nároku na odpočet daně osvobozena tato plnění: A. dodání nemovité věci a B. nájem nemovité věci. A. Dodání nemovité věci Dodání, tj. jakýkoli převod, ať už úplatný nebo bezúplatný, nemovité věci osvobozené od daně je: dodání pozemku, který není stavebním ani zastavěným pozemkem, dodání nemovité věci. A.1 Dodání pozemku, který není stavebním ani zastavěným pozemkem Od daně je osvobozeno dodání pozemku, který

Stránkování: 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Partneři