Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh

Novinky

Od kdy začíná plynout tříměsíční lhůta pro zveřejnění v registru smluv?

14. 3. 2016 | Martin Maňák | Registr smluv

Podle ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) platí, že pokud smlouva nebyla zveřejněna v registru smluv do 3 měsíců ode dne uzavření, platí, že je zrušena od počátku.  Tato zdánlivě jednoduchá teze v sobě však skrývá několik háčků, na které jsme upozornili v článku otištěném v dubnovém čísle časopisu Moderní obec. Zde shrnujeme jeho hlavní teze:

Uvažujete o investici do větrníků v Polsku? Polská vládní strana je chce výrazným způsobem omezit

4. 3. 2016 | Kristína Šabová | Energetika

Do polského parlamentu dorazil návrh zákona, který by měl přísněji regulovat umístění a provoz větrných elektráren. Návrh podala vládní strana PiS (Prawo i Sprawiedliwość). Pokud by byl zákon schválen, bude to mít negativní dopad na výstavbu i modernizaci větrných elektráren v Polsku.

Geneze problematiky osvobození solárního odvodu pro FVE do 30 kW

1. 3. 2016 | Filip Nečas | Energetika

Celý problém ohledně osvobození elektřiny vyrobené v rámci FVE do 30 kW v období od 30. 5. 2012 do 31. 12. 2015 vznikl v době, kdy byl schvalován zákon o podporovaných zdrojích energie (dále jen „zákon č. 165/2012 Sb.“), který měl nahradit zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (dále jen „zákon č. 180/2005 Sb.“). Solární odvod byl v předmětném období strháván podle ustanovení zákona č. 180/2005 Sb., avšak osvobození od solárního odvodu bylo od 30. 5. 2012 přesunuto do zákona č. 165/2012 Sb.

Bulletin Stavební právo: K otázce soudního přezkumu Politiky územního rozvoje

25. 2. 2016 | Pavel Černý | Aktuality

V Bulletinu Stavební právo 4/2015, vydávaném Českou společností pro stavební právo s odbornou garancí Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu, vyšel článek Pavla Černého K otázce soudního přezkumu Politiky územního rozvoje v kontextu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve věci Andersson.

Stránkování: 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Partneři