English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Smluvní vztahy ve výzkumných a inovačních projektech

Pomůžeme vám nastavit smluvní a konsorciální vztahy pro výzkumé a inovační projekty. Zajistíme, aby vaše smlouvy umožňovaly flexibilní spolupráci a zároveň respektovaly požadavky právních předpisů a vaše představy o komerčním využití výsledků projektu. Poradíme vám, jak zajistit komerční využití výzkumu i v situaci 100% veřejného financování. Pomůžeme vám s evropskými i národními pravidly pro veřejnou podporu, veřejné zakázky a s plněním podmínek programů pro podporu vědy a výzkumu.

Připravíme pro vás všechny smlouvy potřebné k ustavení konsorcia pro výzkumný či inovační projekt či správnému průběhu smluvního výzkumu, a to včetně smluv o využití výsledků výzkumu a výběru vhodných právních prostředků k ochraně výsledků výzkumu. Poradíme vám, jak postupovat, aby vámi realizovaný projekt či smluvní výzkum byl v souladu s požadavky právních předpisů a jednotlivých programů veřejného financování vědy a výzkumu. Pomůžeme vám vyvarovat se situace, kdy by se z důvodu podílu veřejného financování na výzkumu jeho výsledky staly jednoduše dostupné vaší konkurenci a byl by zmařen jejich komerční potenciál

Zajistíme komerční využití výsledků výzkumu (spolu)financovaného z veřejných zdrojů nástroji, které vylučují využití výsledků výzkumu subjekty, které se na výzkumu nepodílely, a to při splnění podmínek publicity výsledků výzkumu podle § 16 zákona č. 130/2002 Sb.

Vyloučíme situace, kdy by se z důvodu podílu veřejného financování na výzkumu jeho výsledky staly dostupnými konkurenci a klesla by jejich komerční hodnota – a to i v případě výzkumu 100% financovaného z veřejných zdrojů.

S čím vám můžeme pomoci

  • Analýza projektu s ohledem na pravidla získaného veřejného financování a návrh nastavení smluvních vztahů mezi partnery projektu. 
  • Poradenství k otázkám souvisejícím s plněním podmínek vyplývajících z evropských a národních předpisů a programů pro finanční podporu vědy, výzkumu a inovací v průběhu projektu. 
  • Příprava dokumentace výzkumných konsorcií, včetně realizace hmotných a nehmotných vkladů, ochrany know-how partnerů a výsledků výzkumu.
  • Zpracování smlouvy o poskytnutí podpory a smlouvy o využití výsledků výzkumu podle zákona č. 130/2002 Sb.
  • Příprava licenční, podlicenční smlouvy příp. jiné nástroje dispozice s právy vztahujících se k výsledkům výzkumu.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Články k tématu

Podmínky poskytování právních služeb

Partneři