English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Veřejné právo

S mimořádnými úspěchy hájíme jednotlivce, firmy i komunity před zásahy státních orgánů. Pomáháme obcím zavádět principy dobré státní správy.

Přečtěte si co děláme:

Firmám pomáháme rozvíjet se a podnikat bez zbytečných překážek

Pomůžeme vám, kdykoli vašemu podnikání stojí v cestě neschopnost nebo protiprávní jednání úřadů. Obhájíme váš projekt, pokud jej bezdůvodně odmítají povolit.

Nejčastěji řešíme

 • přípravy povolení a schvalování projektů
 • pořizování územních plánů a jeho změn
 • obranu proti nezákonné nečinnosti úřadů
 • zastupování ve všech typech řízení o správních sankcích
 • zastupování ve sporech s úřady před správními soudy
 • vymáhání náhrad škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným postupem orgánu státu
 • zastoupení ve zvláštním soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí vyvlastňovacího nebo katastrálního úřadu

Obcím pomáháme zavádět procesy transparentní státní správy

Pomáháme úředníkům postupovat v souladu se zákonem a zastupitelům dostát jejich závazkům vůči občanům.

Nejčastěji řešíme


Jste obec a chcete dostávat aktuální právní informace ve výše uvedených oblastech? Přihlaste se k jejich odběru zdarma:

 

Občanům pomáháme prosadit jejich práva vůči státu a úřadům

Mnohokrát jsme dokázali, že člověk není před státem bezmocný.

Nejčastěji řešíme

 • zastupování ve sporech s úřady před správními soudy
 • obranu proti nezákonné nečinnosti úřadů
 • zastupování ve všech typech řízení o správních sankcích
 • zapojení občanů do vydávání strategických dokumentů na úrovni státu, krajů či obcí
 • vymáhání náhrad škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným postupem orgánu státu
 • zastoupení ve zvláštním soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí vyvlastňovacího nebo katastrálního úřadu

Spolkům pomáháme měnit svět kolem sebe k lepšímu

Než se na nás obrátíte, zkuste najít bezplatný návod k řešení vašeho případu v online poradně Frank Bold

Nejčastěji řešíme

 • obranu proti nezákonné nečinnosti úřadů
 • zastupování ve sporech s úřady před správními soudy
 • vymáhání náhrad škod způsobených nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným postupem orgánu státu
 • zapojení občanů do vydávání strategických dokumentů na úrovni státu, krajů či obcí
 • zastoupení ve zvláštním soudním řízení o žalobě proti rozhodnutí vyvlastňovacího nebo katastrálního úřadu

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Naše zkušenosti

 • U Nejvyššího správního soudu, který přezkoumává úřední postupy, jsme byli už víc jak dvěstěkrát — s nadprůměrnou úspěšností.
 • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na přezkumy nezákonností v územních plánech — zrušili jsme jich desítky. Mnohem větší výzvou je však pro nás pomáhat obcím připravit kvalitní územní plány, které před soudem obstojí. 
 • Podíleli jsme se na konečné podobě platného správního řádu, stavebního zákona i dalších správních předpisů.
 • Vyhráli jsme na Ostravsku spor o právo na čisté ovzduší. Na základě naší žaloby soud jednoznačně konstatoval, že Moravskoslezský kraj nezákonně ignoruje povinnost zavést účinná krátkodobá opatření k ochraně zdraví obyvatel.
 • Jsme odborníci na Registr smluv. Problematiku Registru smluv školíme již od léta 2015. Od ledna 2016 jsme navázali spolupráci s několika institucemi, kterým propůjčujeme naše kapacity v rámci odborných školení. Celkem jsme v rámci 35 seminářů proškolili více než 800 účastníků z řad obcí, úřadů státní správy, příspěvkových organizací a městských firem. Díky tomu máme identifikované obvyklé problémy, se kterými se obce, příspěvkové instituce i městské firmy potýkají a máme pro ně připravená konkrétní řešení.
 • Jsme také autory komentáře k zákonu o registru smluv, který vyšel na podzim 2016 v nakladatelství C. H. Beck.
 • Ochránili jsme zájmy mnoha našich klientů, poškozené nezákonnými regulacemi výstavby větrných elektráren obsaženými v zásadách územního rozvoje některých krajů.
 • Máme v týmu zástupce výboru OSN pro dodržování Aarhuské úmluvy.

Co ještě umíme

Říkají o nás

Frank Bold Advokáti nám díky svým znalostem v oblasti energetického a správního práva velmi pomohla postavit se nezákonnému rozhodování krajských samospráv, které se snažily bránit umísťování větrných elektráren prostřednictvím tzv. Zásad územního rozvoje. Rozsudky Nejvyššího správního soudu, kterými byly postupně zrušeny krajské zásady na Vysočině, v Plzeňském a v Moravskoslezském kraji, považujeme za jedny z nejdůležitějších právních vítězství pro investory ve větrné energetice vůbec.

Filip Kvasnička
Aufwind Engineering, s. r. o.

Na firmu Frank Bold Advokáti jsme se obrátili proto, že dlouhodobě prosazuje férové a správné fungování veřejné správy. Školení bylo inspirující a velkým přínosem byla i interní diskuse, kterou probírané téma vyvolalo. Pochopili jsme důležitost kvality projektu, byla nám poskytnuta doporučení jak lépe organizovat výběrové řízení a výrazně jsme se posunuli v oblasti „síly smluvní dokumentace“ z hlediska investora.

František Smolka
Předseda představenstva městské firmy EKOLTES Hranice, a.s.

Články k tématu

Partneři