Starý dům versus nový územní plán

5. 6. 2019 Lenka Hlaváčová Soudní spory a vyjednávání Právní přezkum územního plánu Prodej nebo koupě nemovitosti

Obec, kde žije naše klientka, v územním plánu stanovila, že veškerá obytná zástavba musí mít nejvýše 8,5 metru a ne víc než jedno nadzemní podlaží s podkrovím. Důvodem měl být soulad s historickým charakterem obce. Má to však jeden háček: v obci je řada historických domů, které mají podlaží více, a také jejich výška převyšuje tu stanovenou územním plánem.

Kdyby se kdokoliv z jejich majitelů rozhodl svůj dům rekonstruovat a rekonstrukce si pro například špatný stav zdiva vyžádala výměnu větší části obvodových zdí, nedostal by od stavebního úřadu povolení právě kvůli nesouladu s územním plánem, ačkoliv by výsledná podoba domu zcela odpovídala té původní a byla by i zachována stávající výška.

Naše klientka byla přesně v takové situaci, dokonce jí bylo vydáno pravomocné stavební povolení, které ovšem bylo následně v době, kdy už zahájila stavební práce zrušeno. Musela proto usilovat o vydání nového. To jí ovšem s ohledem na změnu územního plánu již nebylo vydáno. Proto oslovila Frank Bold Advokáty s žádostí o podání návrhu na zrušení dotčené části územního plánu

Zadání pro Frank Bold

Nechat soudně přezkoumat zákonnost územního plánu a docílit zrušení výškového limitu, který nebere v úvahu výšku už stojících domů. To se podařilo. Soud vyhověl naší žalobě ve všech bodech a vadnou část územního plánu zrušil. Rekonstrukce může být opět schválena.

Pohledem Frank Bold

„Územní plán musí vycházet ze stávajícího stavu v území a odpovídat na jeho skutečné potřeby. Veškeré změny zavedené územním plánem musí navíc být řádně zdůvodněné. Ani jednu z těchto podmínek obec při pořizování územního plánu nesplnila. Pro úspěch stačilo to dobře sepsat.“

Lenka Hlaváčová, advokátka

Potřebujete právníka, který se za vás postaví?

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám