Nejvyšší správní soud se loni opět věnoval uvedení výrobny do provozu

2. 1. 2020 Filip Nečas Barbora Fikáčková Spory v energetice Energetické právo Lokální distribuční soustava

Zahájili jste ve vaší výrobně výrobu elektřiny bez součinnosti provozovatele distribuční soustavy? Měla výrobna při uvedení do provozu zapojena veškerá související zařízení, včetně technologických kontejnerů pro umístění střídačů? Mimo jiné i těmito otázkami se zabýval v uplynulém roce Nejvyšší správní soud ve věci sporného uvedení do provozu výrobny FVE Čekanice. 

Zahájili jste ve vaší výrobně výrobu elektřiny bez součinnosti provozovatele distribuční soustavy? Měla výrobna při uvedení do provozu zapojena veškerá související zařízení, včetně technologických kontejnerů pro umístění střídačů? Mimo jiné i těmito otázkami se zabýval v uplynulém roce Nejvyšší správní soud ve věci sporného uvedení do provozu výrobny FVE Čekanice.  

Předmětem sporu bylo rozhodnutí Státní energetické inspekce, podle které společnost ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. uplatňovala na elektřinu vyrobenou ve FVE Čekanice nesprávně provozní podporu stanovenou pro výrobny uvedené do provozu v období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009.

Nesprávné postupy shledal Nejvyšší správní soud v tom, že výrobce neprokázal uvedení výrobny do provozu v roce 2009. Nepředložil totiž žádný dokument dokladující na sebe navazující postup při připojování výrobny k distribuční soustavě. Výrobce také tvrdil, že již v roce 2009 došlo k instalaci úsekového odpínače. Podle informací provozovatele distribuční soustavy však došlo k zapnutí úsekového odpínače až v lednu následujícího roku. Ani případné dřívější samovolné zapnutí úsekového odpínače bez součinnosti provozovatele distribuční soustavy však dle názoru soudu nepostačuje ke splnění podmínky pro uvedení výroby do provozu, tj. k zahájení legální výroby elektřiny a její dodávky do distribuční soustavy.

Soud také dospěl k závěru, že součástí výrobny jsou také veškerá nezbytná zařízení pro výrobu elektřiny, a proto nemůže být výrobna jako celek uvedena do provozu například v případě, kdy v ní nejsou zapojeny řádně technologické kontejnery pro umístění střídačů. Výrobna musí být při uvedení do provozu technicky zcela dokončena. Při kontrole bylo prokázáno, že větší část těchto technologických kontejnerů byla vyrobena teprve v roce 2010. Výrobce přitom nebyl s to prokázat, že původní technologické kontejnery pro umístění střídačů v průběhu provozu výrobny vyměnil.

Naopak Nejvyšší správní soud potvrdil stávající judikaturu, podle které není instalace měřícího zařízení podmínkou pro uvedení výrobny do provozu. Krajský soud v Brně původně totiž výrobci vytkl i skutečnost, že měřící zařízení bylo na výrobně instalováno až v roce 2010.

Jak předejít sporům

Výrobci by v případě kontroly měli mít záznamy o technické dokončenosti výrobny v době jejího uvedení do provozu. Zejména pak v případě, že v průběhu provozu měnili některé technologické celky, ať už z důvodu optimalizace nebo z důvodu jejich poruchovosti. Stejně tak je třeba pamatovat na skutečnost, že výroba elektřiny ve výrobně coby podmínka pro uvedení výrobny do provozu musí být splněna zákonným způsobem a splnění této podmínky je třeba prokazovat příslušným dokladem (např. protokolem o prvním paralelním připojení). Pokud máte pochybnosti o datu uvedení vaší výrobny do provozu, anebo vedete dokonce spor v této otázce, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám pomůžeme se připravit na případné kontroly a ochránit vaše práva.

 

Filip Nečas

Advokát

Barbora Fikáčková

Právnička, nyní na rodičovské dovolené

Ozvěte se nám