Články

Doporučení právníka k odpadovému hospodářství obce

25. 7. 2018, 10:26 Martin Fadrný Právo pro veřejnou správu

V oblasti nakládání s odpady čeká obce nelehký úkol, do roku 2024 kompletně nahradit skládkování jinými způsoby likvidace odpadu. Ještě před tímto datem navíc dochází ke zvyšování skládkovacích poplatků. Jako právník pracující s obcemi i jako člen představenstva společnosti, která se stará o svoz a likvidaci odpadů z celého Brna, si dovoluji dát několik doporučení obcím, které ještě nemají řešení.

Registr smluv a smlouva na dobu neurčitou

7. 11. 2016, 15:33 Právo pro veřejnou správu

Častý dotaz od účastníků našeho semináře o registru smluv se týká smluv uzavřených na dobu neurčitou, typicky smluv podnájemních. Jakou finanční částku u nich vyplnit do metadat formuláře registru?

Prodej obecního majetku za vyšší nabídnutou cenu není diskriminační

16. 3. 2016, 18:51 Lukáš Prnka Právo pro veřejnou správu

Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost, kterou se stěžovatel domáhal zrušení rozsudku krajského soudu. Podle jeho názoru obec při prodeji obecního pozemku postupovala zákonně, transparentně a nediskriminačně, i když vybrala nabídku, která stanovovala vyšší cenu než cenu obsaženou ve zveřejněném záměru obce. 

Jak zachovat poštovní služby v menších městech a obcích

10. 1. 2014, 11:49 Právo pro veřejnou správu

Uvolněním trhu je ohrožena existence klasických pošt v malých městech a obcích. Pokud si tyto chtějí uchovat kvalitu poskytování poštovních služeb, na kterou byli jejich občané zvyklí, musí sami vystupovat aktivně.

Ozvěte se nám