Články

Náš klient uspěl na Kickstarteru a začíná s výrobou pro americký trh

28. 8. 2017, 19:36 Martin Kornel Právo pro podnikání Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv Korporátní právo

Ostravský start-up XTND uspěl na Kickstarteru s vlastním inteligentním longboardem pro snadnou dopravu po městě.

Dopad zákona o registru smluv na oblast vědy, výzkumu a inovací

19. 10. 2016, 13:15 Martin Maňák Právo pro podnikání Právo pro veřejnou správu Registr smluv Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Letos přijatý zákon o registru smluv (dále jen „ZRS“), přinesl podstatné změny do způsobu uzavírání smluv. Přinášíme informace o základních změnách, které tento zákon přinese do oblasti vědy, výzkumu a inovací, a na jeho základní výjimky vztahující se na tuto oblast.

Co čekat od novelizace a návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje

26. 4. 2016, 22:13 Martin Maňák Právo pro podnikání Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Podporu výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) z veřejných prostředků nyní upravuje zákon č. 130/2002 Sb. (dále zákon o podpoře VaVaI). V nedávné době nabyla účinnosti technická novela zákona a dále je připravován zcela nový zákon o podpoře VaVaI, který by měl za daným účelem zřídit celé nové ministerstvo. Co se v jejich důsledku změní ve veřejné podpoře výzkumu?

Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu mění název

2. 2. 2016, 11:17 Kristýna Delmar Právo pro podnikání Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Dosavadní Úřad pro harmonizaci na vnitřním trhu (známý pod zkratkou „OHIM“) se dle přejmenuje na Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Všechny vydané ochranné známky společenství a přihlášky ochranných známek společenství se automaticky stanou ochrannými známkami a přihláškami ochranných známek Evropské unie.

Ozvěte se nám