Články

Nahlížení soudů na odpovědnost provozovatelů distribuční soustavy za správnost měření dodávek elektřiny

7. 1. 2020, 14:30 Anna Francová Energetické právo

Provozovatel distribuční soustavy je odpovědný za měření v distribuční soustavě. Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh. Jak na odpovědnost provozovatelů distribučních soustav za správnost měření dodávek elektřiny nahlížejí soudy?

Nejvyšší správní soud se loni opět věnoval uvedení výrobny do provozu

2. 1. 2020, 13:13 Filip Nečas Barbora Fikáčková Energetické právo

Otázkami ohledně zprovoznění výrobny elektřiny se v uplynulém roce zabýval Nejvyšší správní soud. Důvodem bylo sporné uvedení do provozu výrobny FVE Čekanice.

Aktuální stav novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

25. 6. 2019, 15:53 Martin Maňák Energetické právo

Množství připomínek ochromilo MPO a zákon nabírá zpoždění.

Případová studie: Chytré bytové domy se společnou fotovoltaikou a akumulátory

10. 1. 2019, 10:07 Anna Francová Energetické právo Stavební právo a územní plánování

Dodávky elektřiny od solárních panelů přímo ke spotřebiteli zajišťují nižší cenu elektřiny, a přitom stabilitu dodávek. Technicky to není složité a o úvodní byrokracii se staráme my. Jak to celé funguje, ilustrujeme na našem případu z minulého roku.

Jak legálně dodávat elektřinu z vlastní elektrárny sousedům?

29. 3. 2018, 15:09 Filip Nečas Energetické právo

Držitel licence na výrobu elektřiny může tuto vyrobenou elektřinu za určitých podmínek prodávat dalším odběratelům, aniž by k tomu potřeboval licenci obchodníka s elektřinou. Jak to zařídit?

Ozvěte se nám