Články

Veřejný zadavatel nesmí využít naléhavé situace k tomu, aby uzavřel smlouvu na dobu neurčitou

27. 5. 2019, 13:44 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Jednací řízení bez uveřejnění je druhem zadávacího řízení, který lze použít jen ve zcela výjimečných a mimořádných situacích, a tomuto charakteru by měla odpovídat i dočasnost takto uzavřeného smluvního závazku. Tomuto výkladu dal nedávno za pravdu také Krajský soud v Brně.

Technické, funkční a estetické vlastnosti - příklady hodnoticích kritérií

26. 7. 2018, 12:00 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Hodnoticí kritéria jsou měřítka, hodnoty, podle nichž se posuzuje objekt, v tomto případě podle nich zadavatel posuzuje nabídku uchazeče. V zákoně jsou přímo definována kritéria kvality, a to příkladným výčtem, nikoli taxativně. Více se o této problematice dozvíte v článku naší advokátky Anny Francové.

Jak prokázat skutečného majitele pro účely veřejné zakázky

9. 4. 2018, 11:21 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Od letošního roku mají zadavatelé veřejných zakázek novou povinnost zjišťovat skutečné majitele svých dodavatelských firem. Jak to v praxi může probíhat a co dělat, když firma není uvedena v evidenci skutečných vlastníků?

Zadavatel veřejné zakázky si může vyhradit pozdější změnu závazku

3. 1. 2018, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Výhrada pozdějších změn je možná už v zadávací dokumentaci, kde připraví dodavatele na to, že za určitých podmínek může změnit rozsah dodávek, služeb nebo stavebních prací, ...

Rozdělení veřejné zakázky - příklady vhodného použití

4. 12. 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Vhodně provedené rozdělení zakázek může být nástrojem podpory menších dodavatelů.

Vyloučení dodavatele v průběhu zadávacího řízení - základní doporučení

4. 12. 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Veřejný zadavatel má dnes možnost vyloučit z výběrového řízení účastníka, se kterým má špatnou zkušenost. Jak?

Předběžná tržní konzultace - základní doporučení

1. 12. 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Nástroj sloužící zadavatelům k tomu, aby mohli lépe oslovit odborníky nebo dodavatele.

Co znamená zadávat veřejné zakázky na kvalitu - rozhovor s Annou Francovou

20. 10. 2017, 14:08 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Zadavatel se vyhne rizikům z mimořádně nízké nabídkové ceny spojené s nedokončením veřejné zakázky, popřípadě s hledáním víceprací na straně dodavatelů, říká advokátka Anna Francová v rozhovoru, který vyšel na serveru Právní prostor. 

Ozvěte se nám