Články

Veřejné zakázky a krizová doba: jak řešit už probíhající zadávací řízení?

24. 4. 2020, 17:07 Lucie Benešová Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Pokud zadavatel před vypuknutím pandemie a vyhlášením nouzového stavu zahájil zadávací řízení, ale kvůli změně okolností probíhající zadávací řízení již neodpovídá jeho potřebám nebo pro něj není prioritou, nabízí se pár základních řešení.

Lze v současné situaci rychle zajistit i jiné nutné služby nebo dodávky než jsou ochranné prostředky?

23. 4. 2020, 11:33 Anna Francová Lucie Benešová Právo pro veřejnou správu

Zadavatelé se mohou dostat také do situace, kdy bude nutné rychle zajistit potřeby, které přímo nevyplývají z krizových opatření. Nabízí se jednodušší řešení než obvyklé zadání veřejné zakázky - jednací řízení bez uveřejnění.

Zajištění ochranných pomůcek jako veřejná zakázka. Jak postupovat?

21. 4. 2020, 11:01 Anna Francová Lucie Benešová Právo pro veřejnou správu

V souvislosti s opatřeními proti šíření pandemie vyvstala pro zadavatele povinnost zajistit nezbytné ochranné pomůcky jako jsou roušky, respirátory a dezinfekce, ale také léky nebo lékařské přístroje. Zajištění těchto prostředků prostřednictvím běžných nástrojů veřejného zadávání však v současnosti není efektivní ani účelné. Zadavatelům se nabízí i jiné možnosti, které jim umožňují tyto prostředky získat jednodušeji.

Veřejný zadavatel nesmí využít naléhavé situace k tomu, aby uzavřel smlouvu na dobu neurčitou

27. 5. 2019, 13:44 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Jednací řízení bez uveřejnění je druhem zadávacího řízení, který lze použít jen ve zcela výjimečných a mimořádných situacích, a tomuto charakteru by měla odpovídat i dočasnost takto uzavřeného smluvního závazku. Tomuto výkladu dal nedávno za pravdu také Krajský soud v Brně.

Technické, funkční a estetické vlastnosti - příklady hodnoticích kritérií

26. 7. 2018, 12:00 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Hodnoticí kritéria jsou měřítka, hodnoty, podle nichž se posuzuje objekt, v tomto případě podle nich zadavatel posuzuje nabídku uchazeče. V zákoně jsou přímo definována kritéria kvality, a to příkladným výčtem, nikoli taxativně. Více se o této problematice dozvíte v článku naší advokátky Anny Francové.

Jak prokázat skutečného majitele pro účely veřejné zakázky

9. 4. 2018, 11:21 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Od letošního roku mají zadavatelé veřejných zakázek novou povinnost zjišťovat skutečné majitele svých dodavatelských firem. Jak to v praxi může probíhat a co dělat, když firma není uvedena v evidenci skutečných vlastníků?

Zadavatel veřejné zakázky si může vyhradit pozdější změnu závazku

3. 1. 2018, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Výhrada pozdějších změn je možná už v zadávací dokumentaci, kde připraví dodavatele na to, že za určitých podmínek může změnit rozsah dodávek, služeb nebo stavebních prací, ...

Rozdělení veřejné zakázky - příklady vhodného použití

4. 12. 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu

Vhodně provedené rozdělení zakázek může být nástrojem podpory menších dodavatelů.

Ozvěte se nám