Články

Náhrada 800 000 korun za neproplacené přesčasy

31. 8. 2018, 13:44 Jana Kravčíková Právo pro podnikání Pracovní právo Soudní spory a vyjednávání

Pro našeho klienta jsme vyjednali zpětné proplacení příplatků za odpracované přesčasy ve výši 800 000 korun. Jádrem sporu byla otázka schvalování přesčasů zaměstnavatelem a také otázka vhodného zaznamenávání docházky a přesčasů v režimu pružné pracovní doby.

Za stejnou práci stejná odměna. Nebo ne?

18. 12. 2017, 12:59 Natálie Pecháčková Pracovní právo Právo pro podnikání

Jak ocenit zásluhy, motivovat a zároveň nediskriminovat.

Nabídka práce cizímu zaměstnanci z pohledu práva

8. 6. 2017, 10:45 Martin Kornel Pracovní právo Právo pro podnikání

Tzv. candidate sourcing může být za určitých podmínek posouzeno jako nekalá soutěž, a tedy v rozporu s právem. Vysvětlíme, kdy se o nekalou soutěž jednat může, kdy ne, jaké rizika v případě takového jednání hrozí a jak jim předejít.

Práce z domova se novelou zákoníku práce změní jen nepatrně

27. 2. 2017, 14:23 Kristýna Delmar Právo pro podnikání Pracovní právo

Na internetu se objevilo mnoho dohadů o tom, že novela přidává zaměstnavatelům tolik povinností, že práci z domova budou mít tendenci raději omezovat. Domníváme se, že není čeho se obávat...

Vše důležité o novele zákoníku práce 2017

16. 2. 2017, 09:41 Kristýna Delmar Pracovní právo Právo pro podnikání

Přinášíme shrnutí změn, které přinese hojně diskutovaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která koncem minulého roku doputovala do poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 903). Její projednávání je od 6. 12. 2016 přerušeno a novela byla přikázána výborům k projednání. Pokud bude nakonec schválena ve stávajícím znění, přinese nemalé změny. Zde je jejich přehled.

Pracovněprávní benefity - možnosti a rizika pohledem právničky

11. 1. 2017, 10:58 Kristýna Delmar Právo pro podnikání Pracovní právo

Konkurence na trhu práce roste a zaměstnavatelé se snaží, seč mohou, aby jejich nejcennější zaměstnanci byli v práci spokojení a neuvažovali o odchodu. Odtud pestrá nabídka toho, co nazýváme pracovními benefity. Zaměstnanci je mají rádi a navíc se často jedná o daňově uznatelné náklady. Podívejme se, jaké sporné otázky mohou v souvislosti s benefity nastat a čeho se vyvarovat.  

Je možné žalovat zaměstnance o náhradu škody nebo ušlého zisku?

16. 8. 2016, 14:23 Kristýna Delmar Právo pro podnikání Pracovní právo

Jestliže zaměstnanec zavinil vznik škody zaměstnavateli nebo třetí osobě v souvislosti s výkonem práce, posuzuje se jeho případná povinnost tuto škodu uhradit podle toho, zda dodržel či nedodržel své povinnosti při plnění pracovních úkolů. Jestliže zaměstnavatel požaduje po zaměstnanci úhradu škody, musí mu být schopen dokázat porušení povinností, jinak škodu uhradí sám. 

Home office podle novely zákoníku práce

22. 7. 2016, 09:50 Kristýna Delmar Právo pro podnikání Pracovní právo

Vláda má na stole novelu zákoníku práce, která přinese změny do právní úpravy práce, pracovních podmínek, dovolené a také možnost práce z domova, která dosud stála poněkud stranou zájmu zákona.

Ozvěte se nám