Články

Pracovní smlouva: checklist pro zaměstnavatele

22. 11. 2019, 01:51 Jitka Mihulková (Kmošková) Právo pro podnikání

Dobrá pracovní smlouva by měla být dostatečně určitá, aby předcházela sporům a nejasnostem ve vztahu se zaměstnanci. Co to konkrétně znamená? Zde je 10 základních bodů, v nichž se v praxi chybuje.

Společnosti vyplácejí na odstupném miliony, mnohdy zbytečně

13. 8. 2019, 11:15 Jan Kubala Právo pro podnikání

S vedoucím zaměstnancem lze smluvně ujednat možnost jeho odvolání bez nároku na odstupné. V praxi soukromých společností zatím toto ujednání vídáme málokdy.

Kopírování dokladů zaměstnanců - jak je to správně podle GDPR

26. 2. 2019, 15:30 Petr Kocmánek Právo pro podnikání

Mohou zaměstnavatelé uchovávat kopie dokladů svých zaměstnanců? Co na tom změnilo GDPR?

Náhrada 800 000 korun za neproplacené přesčasy

31. 8. 2018, 13:44 Jana Kravčíková Právo pro podnikání Soudní spory a vyjednávání

Pro našeho klienta jsme vyjednali zpětné proplacení příplatků za odpracované přesčasy ve výši 800 000 korun. Jádrem sporu byla otázka schvalování přesčasů zaměstnavatelem a také otázka vhodného zaznamenávání docházky a přesčasů v režimu pružné pracovní doby.

Za stejnou práci stejná odměna. Nebo ne?

18. 12. 2017, 12:59 Natálie Pecháčková Právo pro podnikání

Jak ocenit zásluhy, motivovat a zároveň nediskriminovat.

Nabídka práce cizímu zaměstnanci z pohledu práva

8. 6. 2017, 10:45 Martin Kornel Právo pro podnikání

Tzv. candidate sourcing může být za určitých podmínek posouzeno jako nekalá soutěž, a tedy v rozporu s právem. Vysvětlíme, kdy se o nekalou soutěž jednat může, kdy ne, jaké rizika v případě takového jednání hrozí a jak jim předejít.

Práce z domova se novelou zákoníku práce změní jen nepatrně

27. 2. 2017, 14:23 Kristýna Delmar Právo pro podnikání

Na internetu se objevilo mnoho dohadů o tom, že novela přidává zaměstnavatelům tolik povinností, že práci z domova budou mít tendenci raději omezovat. Domníváme se, že není čeho se obávat...

Vše důležité o novele zákoníku práce 2017

16. 2. 2017, 09:41 Kristýna Delmar Právo pro podnikání

Přinášíme shrnutí změn, které přinese hojně diskutovaná novela zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, která koncem minulého roku doputovala do poslanecké sněmovny (sněmovní tisk 903). Její projednávání je od 6. 12. 2016 přerušeno a novela byla přikázána výborům k projednání. Pokud bude nakonec schválena ve stávajícím znění, přinese nemalé změny. Zde je jejich přehled.

Ozvěte se nám