Martin Maňák

Martin Maňák

Advokát, prokurista

Frank Bold je progresivním týmem právníků, kterých práce přesahuje hranice běžné advokacie. Právníci Frank Bold sledují nejnovější trendy zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a tím přispívají k trvale udržitelnému rozvoji celé společnosti. A to je to, co mě nabíjí energií a umožňuje mi těšit se do práce každý den.“

Martin se dlouhodobě zabývá poradenstvím pro klienty v odvětví energetiky. Má bohaté zkušenosti s akvizicemi energetických celků, přípravou smluvní dokumentace pro obchodníky s energiemi, fungováním trhu s energiemi, kontrolami překompenzací a podporou OZE. Martin se dále zabývá i developmentem energetických zařízení (zejména lokálních distribučních soustav) a decentralizací energetiky, přičemž spolupracuje s městy ohledně vytvoření komunitních výroben energie. Často ho můžete potkat na odborných konferencích a seminářích, které se energetikou zabývají.

Další Martinovou specializací je zastupování klientů v různých soudních a rozhodčích řízeních a taky ve správních řízeních. Jedná se zejména o obchodněprávní spory týkající se výroben elektřiny a distribučních soustav, řízení vedená Energetickým regulačním úřadem a řízení vedená Státní energetickou inspekcí.

V rámci odborné publikační činnosti se Martin podílel na přípravě komentáře k zákonu o registru smluv.

Martin vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Již během studia absolvoval stáž v pražské pobočce významné mezinárodní advokátní kanceláře a absolvoval studijní pobyt na zahraniční univerzitě. Po ukončení studia na univerzitě začal pracovat jako advokátní koncipient ve známé brněnské advokátní kanceláři. Pro advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o. začal pracovat jako advokátní koncipient v roce 2014, přičemž v současné době figuruje jako její trvale spolupracující advokát.

 

 

Energetické společenství: Recept na levnější a udržitelnou energii nejen pro obce

25. November 2020, 19:27 Anna Francová Martin Maňák Energetické právo Lokální distribuční soustava

Provozovatelé FVE se brání recyklačním poplatkům

3. September 2020, 08:12 Lucie Benešová Martin Maňák Energetické právo Spory v energetice

Kontroly překompenzací v upraveném návrhu novely ZPOZE

29. April 2020, 09:27 Martin Maňák Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ Energetické právo Kontroly překompenzace

Pomáháme klientům využívat obnovitelé zdroje energie a přispívat tak k trvale udržitelnému rozvoji společnosti

13. January 2020, 09:02 Martin Maňák Energetické právo

Aukce podle návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie

7. January 2020, 17:48 Martin Maňák Barbora Fikáčková Energetické právo

Inteligentní síť (smart grid) a výhledy jejího zavedení v Česku

5. December 2019, 09:32 Martin Maňák Energetické právo

Stát musí podnikatele odškodnit za 5 měsíční průtahy ve správním řízení - vysoudili jsme odškodné téměř 1,7 milionu

18. November 2019, 16:09 Martin Maňák Právo pro podnikání Obrana před nezákonným postupem státu

Soudní dvůr EU zamítl žalobu českých výrobců elektřiny proti notifikačnímu rozhodnutí Komise

7. October 2019, 17:37 Martin Maňák Energetické právo Kontroly překompenzace

Prodej a koupě domu s fotovoltaickou elektrárnou

1. July 2019, 11:11 Martin Maňák Energetické právo

Aktuální stav novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

25. June 2019, 15:53 Martin Maňák Energetické právo Lokální distribuční soustava

Kdy vás čeká kontrola překompenzace

14. March 2019, 15:55 Martin Maňák Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ Kontroly překompenzace

Co bude SEI kontrolovat v roce 2019 a jak se na kontrolu připravit

5. March 2019, 18:33 Martin Maňák Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Další rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že uvedení FVE do provozu nezávisí na instalaci elektroměru

7. February 2019, 12:04 Martin Maňák Energetické právo Soudní spory a vyjednávání Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ Spory v energetice

MPO potvrdilo, že sankce za opožděné vykazování nehrozí

20. April 2018, 09:30 Martin Maňák Energetické právo Soudní spory a vyjednávání Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Řada elektroměrů u FVE je nainstalována v rozporu s předpisy, ukazují data z veřejného rejstříku ČMI

4. April 2018, 16:13 Martin Maňák Energetické právo

Aktualizace - kauza elektroměry: Jak NSS odůvodnil svůj rozsudek ve věci uvedení FVE do provozu

23. March 2018, 15:15 Martin Maňák Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ Soudní spory a vyjednávání Spory v energetice

Prosumer neboli samospotřebitel - zákazník jako výrobce a akumulátor energie

11. October 2017, 15:27 Martin Maňák Energetické právo

Co by měla obsahovat metodika pro vkládání smluv do registru?

16. May 2017, 13:12 Martin Maňák Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Chybějící přepěťová ochrana u FVE: odpovědnost za škodu pohledem právníka

18. April 2017, 11:35 Martin Maňák Energetické právo Soudní spory a vyjednávání Spory v energetice

Dopad zákona o registru smluv na oblast vědy, výzkumu a inovací

19. October 2016, 13:15 Martin Maňák Právo pro podnikání Právo pro veřejnou správu Registr smluv Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Registr smluv a zdravotnická zařízení

10. August 2016, 15:52 Martin Maňák Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Podpora OZE v Itálii a Portugalsku má schválenou notifikaci. Kdy přijde na řadu ČR?

9. May 2016, 07:56 Martin Maňák Energetické právo

Co čekat od novelizace a návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje

26. April 2016, 22:13 Martin Maňák Právo pro podnikání Ochrana duševního vlastnicví a průmyslových práv

Výrobci baterií volají po právní úpravě akumulace elektrické energie

14. April 2016, 09:55 Martin Maňák Energetické právo

Registr smluv: lhůta pro zveřejnění

3. March 2016, 23:33 Martin Maňák Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Registr smluv: všechny smlouvy písemně

3. March 2016, 23:25 Martin Maňák Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Ozvěte se nám