Martin Maňák

Martin Maňák

Advokát, prokurista

Frank Bold je progresivním týmem právníků, kterých práce přesahuje hranice běžné advokacie. Právníci Frank Bold sledují nejnovější trendy zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a tím přispívají k trvale udržitelnému rozvoji celé společnosti. A to je to, co mě nabíjí energií a umožňuje mi těšit se do práce každý den.“

Martin se dlouhodobě zabývá poradenstvím pro klienty v odvětví energetiky. Má bohaté zkušenosti s akvizicemi energetických celků, přípravou smluvní dokumentace pro obchodníky s energiemi, fungováním trhu s energiemi, kontrolami překompenzací a podporou OZE. Martin se dále zabývá i developmentem energetických zařízení (zejména lokálních distribučních soustav) a decentralizací energetiky, přičemž spolupracuje s městy ohledně vytvoření komunitních výroben energie. Často ho můžete potkat na odborných konferencích a seminářích, které se energetikou zabývají.

Další Martinovou specializací je zastupování klientů v různých soudních a rozhodčích řízeních a taky ve správních řízeních. Jedná se zejména o obchodněprávní spory týkající se výroben elektřiny a distribučních soustav, řízení vedená Energetickým regulačním úřadem a řízení vedená Státní energetickou inspekcí.

V rámci odborné publikační činnosti se Martin podílel na přípravě komentáře k zákonu o registru smluv.

Martin vystudoval práva na Masarykově univerzitě v Brně. Již během studia absolvoval stáž v pražské pobočce významné mezinárodní advokátní kanceláře a absolvoval studijní pobyt na zahraniční univerzitě. Po ukončení studia na univerzitě začal pracovat jako advokátní koncipient ve známé brněnské advokátní kanceláři. Pro advokátní kancelář Frank Bold Advokáti, s.r.o. začal pracovat jako advokátní koncipient v roce 2014, přičemž v současné době figuruje jako její trvale spolupracující advokát.

 

 

Aktuálně k novele ZPOZE a překompenzacím energetických výroben

25. 02. 2021 Martin Maňák

Jak na koupi či prodej domu s FVE: licence na výrobu elektřiny

23. 02. 2021 Martin Maňák

Jak na koupi či prodej domu s FVE: vlastnictví a kupní smlouva

19. 02. 2021 Martin Maňák

Energetické společenství: Recept na levnější a udržitelnou energii nejen pro obce

25. 11. 2020 Anna Francová Martin Maňák

Provozovatelé FVE se brání recyklačním poplatkům

3. 09. 2020 Lucie Benešová Martin Maňák

Kontroly překompenzací v upraveném návrhu novely ZPOZE

29. 04. 2020 Martin Maňák

Pomáháme klientům využívat obnovitelé zdroje energie a přispívat tak k trvale udržitelnému rozvoji společnosti

13. 01. 2020 Martin Maňák

Aukce podle návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie

7. 01. 2020 Martin Maňák Barbora Fikáčková

Inteligentní síť (smart grid) a výhledy jejího zavedení v Česku

5. 12. 2019 Martin Maňák

Stát musí podnikatele odškodnit za 5 měsíční průtahy ve správním řízení - vysoudili jsme odškodné téměř 1,7 milionu

18. 11. 2019 Martin Maňák

Soudní dvůr EU zamítl žalobu českých výrobců elektřiny proti notifikačnímu rozhodnutí Komise

7. 10. 2019 Martin Maňák

Aktuální stav novely Energetického zákona a Zákona o podporovaných zdrojích energie

25. 06. 2019 Martin Maňák

Kdy vás čeká kontrola překompenzace

14. 03. 2019 Martin Maňák

Co bude SEI kontrolovat v roce 2019 a jak se na kontrolu připravit

5. 03. 2019 Martin Maňák

Další rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že uvedení FVE do provozu nezávisí na instalaci elektroměru

7. 02. 2019 Martin Maňák

MPO potvrdilo, že sankce za opožděné vykazování nehrozí

20. 04. 2018 Martin Maňák

Řada elektroměrů u FVE je nainstalována v rozporu s předpisy, ukazují data z veřejného rejstříku ČMI

4. 04. 2018 Martin Maňák

Aktualizace - kauza elektroměry: Jak NSS odůvodnil svůj rozsudek ve věci uvedení FVE do provozu

23. 03. 2018 Martin Maňák

Prosumer neboli samospotřebitel - zákazník jako výrobce a akumulátor energie

11. 10. 2017 Martin Maňák

Co by měla obsahovat metodika pro vkládání smluv do registru?

16. 05. 2017 Martin Maňák

Chybějící přepěťová ochrana u FVE: odpovědnost za škodu pohledem právníka

18. 04. 2017 Martin Maňák

Dopad zákona o registru smluv na oblast vědy, výzkumu a inovací

19. 10. 2016 Martin Maňák

Registr smluv a zdravotnická zařízení

10. 08. 2016 Martin Maňák

Podpora OZE v Itálii a Portugalsku má schválenou notifikaci. Kdy přijde na řadu ČR?

9. 05. 2016 Martin Maňák

Co čekat od novelizace a návrhu zákona o podpoře výzkumu a vývoje

26. 04. 2016 Martin Maňák

Výrobci baterií volají po právní úpravě akumulace elektrické energie

14. 04. 2016 Martin Maňák

Registr smluv: lhůta pro zveřejnění

3. 03. 2016 Martin Maňák

Registr smluv: všechny smlouvy písemně

3. 03. 2016 Martin Maňák

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.