Petra Urbanová

Petra Urbanová

Právnička

„K Frank Bold Advokátům jsem se přidala, protože je to advokátní kancelář, která neposkytuje právní služby jen za účelem výkonu advokacie jako takové, ale aktivně napomáhá klientům činit dobrá rozhodnutí, vycházející z hodnot, které Frank Bold vyznává a které jsou mi osobně velmi blízké. Vzhledem k široké a specifické nabídce poskytovaných služeb zároveň kancelář napomáhá realizovat vizionářské a společensky prospěšné projekty. Aktivně se podílí také na legislativní činnosti. Tento přesah je pro mne při práci velice důležitý a naplňující.“

Petra je advokátní koncipientkou v týmu veřejného práva. Věnuje se správnímu právu, územnímu plánování a právu životního prostředí. Specializuje se také na právní pomoc obcím při výkonu jejich působnosti a komplexní agendu spojenou se vstupem developera do území.

Zkušenosti má také z odvětví práva soukromého, kterému se dlouhodobě věnovala v rámci výkonu své právní praxe před nástupem do Franka.

Petra vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, během studia absolvovala studijní pobyt na právnické fakultě v Toulouse.

Ozvěte se nám