Ivan Fencl

Ivan Fencl

Právník

„Frank Bold hledí za obzor běžné advokacie. Každý jednotlivý případ chápe v širším kontextu a navrhuje vždy taková řešení, která mají pozitivní dopad nejen na zájmy klienta, ale na celou společnost.“

Ivan se ve Frank Bold Advokáti věnuje celé řadě oblastí, například soukromoprávní agendě, jako je příprava smluv nebo řešení sporů, tak poradenství v oblasti energetického práva nebo veřejnému právu a zastupování klientů před správními orgány.

Advokacii se aktivně věnoval již v rámci svého studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, když působil v kanceláři zaměřené na korporátní právo a právní poradenství pro podnikatele. Kromě advokátní kanceláře absolvoval praxi v několika neziskových organizacích v České republice a stáže v mezinárodních organizacích v zahraničí. 

Po absolutoriu na právnické fakultě se rozhodl doplnit si vzdělání studiem na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

Ivan je aktivní sportovec, rád cestuje a ve volném čase relaxuje hraním deskovek s přáteli.

Ozvěte se nám