Lukáš Prnka

Mgr. Lukáš Prnka je advokátem trvale spolupracujícím se společností Frank Bold
Advokáti s.r.o.

Kontakt

mob. +420 775 154 081
e-mail: lukas.prnka (a) frankbold.org
ID datové schránky: tv7nkg7

Adresa

Frank Bold Advokáti s. r. o.
Údolní 567/33, 602 00, Brno
tel. +420 545 213 975

Další povinně zveřejňované údaje

Evidenční číslo u České advokátní komory: 19381
IČ: 09522867

Informace o poskytování právních služeb advokátem pro klienty, kteří jsou v postavení spotřebitele dle ust. § 1810 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a kteří hodlají s advokátem uzavřít Smlouvu o poskytování právních služeb ve smyslu ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění: 

Právní služba bude poskytnuta v rozsahu a ve věci v souladu s dohodou mezi advokátem a klientem. 

Odměna advokáta bude sjednána na základě dohody advokáta s klientem, v souladu s vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. v platném znění, a to podle druhu a rozsahu poskytované právní služby. 

Platba odměny a nákladů bude provedena v hotovosti, bankovním převodem nebo vkladem na účet advokáta. 

Advokát je profesně pojištěn z odpovědnosti za způsobenou újmu. 

Klient svá práva z případného vadného plnění může uplatnit vůči Advokátovi v souladu s ust. § 1914 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Klient bere na vědomí poučení Advokáta, že v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, pokud v případě sporu Klienta s Advokátem nedojde k dohodě, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Česká advokátní komora.

Ozvěte se nám