Právo životního prostředí

Právní služby pro environmentálně šetrné podnikání. Ať budou mít vaše aktivity dopad na jakoukoliv složku životního prostředí, pomůžeme vám je uvést do souladu s platnými předpisy.

Co pro vás můžeme udělat

 • Zpracujeme pro vás due diligence projektů z hlediska práva životního prostředí, a s tím souvisejícími potenciálními riziky a příležitostmi.
 • Poradíme vám s návrhem vhodného postupu a právního rámce pro zavedení nové technologie. A to včetně právního rozboru a stanoviska k možnosti využít systematiku PPP projektů, posouzení možností v rámci veřejných zakázek a navržení vhodného smluvního rámce pro funkční uplatnění nové technologie.
 • Máme specializované smlouvy pro výstavbu pasivních domů a smluvně zabezpečíme správnou certifikaci Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) pro šetrné budovy.

Ať budou mít vaše aktivity dopad na jakoukoliv složku životního prostředí, pomůžeme vám je uvést do souladu s platnými předpisy.

 • Ochrana vody - Pomůžeme vám získat povolení k nakládání s vodami. Poradíme vhodné právní kroky a nástroje k zajištění ochrany zdrojů pitné vody.
 • Ochrana ovzduší - Poskytneme právní pomoc v otázce emisních limitů.
 • Ochrana lesa - Posoudíme dodržení právních podmínek pro stavbu na území lesa.
 • Chemické látky - Pomůžeme vám dodržet předpisy REACH, tj. právní úpravy registrace, vyhodnocení, autorizace a omezení chemických látek.
 • Hluk - Zajistíme vyhodnocení dodržení limitů hluku vnějšího prostoru i chráněného vnitřního prostoru budov a poradíme, jak postupovat při překročení hygienických limitů.
 • Povolovací procesy - Pomůžeme vám sestavit harmonogram pro získání jednotlivých povolení a definovat tak reálný časový rámec realizace vašeho záměru. Zajistíme nebo dodatečně prověříme korektnost průběhu všech povolovacích procesů při výstavbě. 

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Naše zkušenosti

 • Pro Evropskou komisi jsme prováděli kontrolu transpozice evropských směrnic o ochraně životního prostředí do práva České republiky a kontrolovali jejich implementaci v praxi.
 • Pro Ministerstvo životního prostředí jsme zpracovávali věcný záměr zákona o životním prostředí a napsali praktického průvodce povolovacími procesy, kterými musí projít zařízení pro výrobu elektřiny z OZE od počátečního záměru až po kolaudaci.
 • Připravili jsme kompletní podklady pro založení Klastru Česká peleta, Klastru Bioplyn, zájmových sdružení právnických osob.

 

Ozvěte se nám