Smlouvy obcí

V souladu s požadavkem péče řádného hospodáře a s ohledem na významné změny právní úpravy související s novým občanským zákoníkem vám pomůžeme docílit kvalitních, flexibilních a vyvážených smluv s externími dodavateli

Pomůžeme vám navrhnout smlouvy tak, aby byly pro obec přínosem, a nikoliv nehospodárnou zátěží.

Příprava smluv

Plánujete uzavřít smlouvu na dodávku zboží či služeb? Potřebujete smluvně zajistit vztahy k nemovitostem? Chystáte se uzavírat pracovní smlouvy? Chcete vědět, jak se péče řádného hospodáře ze strany obce promítá do konkrétního smluvního vztahu?

Připravíme vám kvalitní návrh smlouvy, který bude hájit veřejný zájem obce a navíc zajistí férové podmínky pro obě smluvní strany. Prověříme návrh smlouvy, který dodala druhá smluvní strana. 

Právní prověrka uzavřených smluv

V případě, že identifikujete pro obec nevýhodnou smlouvu, provedeme její podrobný právní audit a navrhneme vám vhodný postup k nápravě/ukončení smluvního vztahu.

Právní prověrka zahrnuje všechny aspekty relevantní pro platnost jednotlivých ustanovení smlouvy jak z hlediska soukromého práva (občanský zákoník), tak z hlediska veřejnoprávních předpisů (zákon o obcích). 

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. 

Napište nám nebo zavolejte

Naše zkušenosti

  • Máme bohaté zkušenosti ve specializované smluvní agendě (smluvní zajištění výstavby pasivních a nízkoenergetických staveb včetně způsobu financování přes Energy Performance Contracting, smlouvy o spolupráci mezi investorem a obcemi, apod.)
  • Nejvyššího správního soudu, který přezkoumává úřední postupy, jsme byli už víc jak dvěstěkrát — s nadprůměrnou úspěšností.
  • Jsme nejúspěšnější českou advokátní kanceláří na přezkumy nezákonností v územních plánech — zrušili jsme jich desítky.
  • Podíleli jsme se na konečné podobě platného správního řádu, stavebního zákona i dalších správních předpisů.
  • Vyhráli jsme na Ostravsku spor o právo na čisté ovzduší. Na základě naší žaloby soud jednoznačně konstatoval, že Moravskoslezský kraj nezákonně ignoruje povinnost zavést účinná krátkodobá opatření k ochraně zdraví obyvatel.
  • Ochránili jsme zájmy mnoha našich klientů, poškozené nezákonnými regulacemi výstavby větrných elektráren obsaženými v zásadách územního rozvoje některých krajů.

 

Ozvěte se nám