Vymáhání pohledávek eticky

Nabízíme vám pomocnou ruku v situaci, kdy váš klient ignoruje splatnou pohledávku nebo jednostranně posunuje termín její úhrady. Víme, jaké to je; děje se nám to také, a právě proto jsme vytvořili systém vymáhání pohledávek a otestovali ho sami na sobě:

  25 % faktur vydaných naší advokátní kanceláří není uhrazeno včas 

  96,5 % z jejich celkové hodnoty se nám však daří získat zpět

Metodu, která nám dlouhodobě funguje, jsme se rozhodli nabídnout dál. Její podstatou je propracovaný systém upomínání ještě před zahájením vlastních právních kroků.

Co pro vás můžeme udělat

Na vaše neuhrazené faktury budeme aplikovat stejný postup jako na ty své:

  • Upomínáme dlužníky už v prvním týdnu po splatnosti. Dohodneme s nimi nové datum splatnosti (ve lhůtě 5 dní) nebo splátkový kalendář. Dodržování nové dohody přísně hlídáme a případně pokračujeme v upomínání a podnikáme další kroky.
  • Sepisujeme a odesíláme předžalobní výzvu, jestliže dluh nebyl po třech urgencích uhrazen.
  • Sestavíme žalobu nebo návrh na vydání platebního rozkazu a zastoupíme vás u soudu.
  • Zajistíme mimosoudní vyjednávání s protistranou, jestliže je to v dané situaci vhodné.
  • Budeme pro vás exekučně vymáhat pohledávku poté, co bude spor úspěšně ukončen.
  • Když váš dlužník spadne do insolvenčního řízení, budeme váš zájem hájit i v tomto řízení. Sepíšeme věřitelský insolvenční návrh, zpracujeme přihlášku do insolvenčního řízení a doporučíme vám vhodný postup.

Naše úspěšnost ve vymáhání pohledávek je úspěšnost 99,7 %. U soudu máme nyní pohledávky ve výši 379 241 Kč. Kdybychom je brali jako nedobytné, bude naše úspěšnost celková úspěšnost o něco nižší: 96,5 %.

Vymáháme také náhradu škody, podobným způsobem jako dlužnou částku. Ať už vám škodu způsobil obchodní partner, klient, zaměstnanec nebo třeba stát, postup je stejný: vypracujeme analýzu sporné situace, připravíme strategii, sepíšeme písemná podání a zajistíme vaše zastoupení u soudu.

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

 

Ozvěte se nám