Softwarové smlouvy

Při uzavírání smluv se softwarovými vývojáři je třeba pozorně nastavit, jak má výsledný produkt vypadat a zajistit, aby dodané dílo opravdu odpovídalo vašim požadavkům. Pokud naopak vy nabízíte software svým zákazníkům, musíte myslet na to, aby smlouvy jasně definovaly, jaké závazky a licenční ujednání ze smlouvy plynou.

Smlouvy o dílo, které dodavatelé softwaru a jejich zákazníci uzavírají, mají svá specifika - je třeba dohodnout, zda jsou součástí díla i manuály a technická dokumentace, nastavit licenčních ujednání, domluvit se na předání zdrojových kódů, určit podmínky údržby, servisu a aktualizací a mnoho dalšího. V opačném případě hrozí spory o to, zda je software (tedy dílo) bezvadné a nebo může oproti představám objednatele dojít k omezeným možnostem užívání a disponování se softwarem. 

Co pro vás můžeme udělat

  • Sepsání smluv se softwarovými vývojáři resp. s klienty/odběrateli - pomůžeme vám vhodně nastavit smlouvu s ohledem na bezpečnost osobních údajů, bezpečnost dat, zabezpečení a šifrování, garanci dostupnosti, recovery a back-up.
  • Vytvoření licenčních smluv či ujednání - pomůžeme vám nastavit si užívací práva k software či jiným předmětům duševního a průmyslového vlastnictví prostřednictvím licenčních ujednání samostatně nebo jako součást jiné smluvní dokumentace
  • Nastavení režimu vlastnictví k odvozeným dílům v případě, že software vytváří další díla.
  • Proškolení - projdeme s vámi základní úskalí smluv na dodávku softwaru, které byste měli mít promyšlené, ať jste výrobcem nebo odběratelem.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Naše zkušenosti

  • tři roky jsme interně poskytovali právní služby Jihomoravskému inovačnímu centru (JIC) a pomáhali jsme nastavit fungování prvního brněnského FAB labu. V rámci JICu jsme poskytovali právní služby start-upům i úspěšným technologickým společnostem v rámci programů organizovaných JICem (StarCube, Master atd.), například společnosti MioWeb. 
  • pro Impact HUB v Praze, Brně a v Ostravě řešíme softwarové a licenční smluvní právo 

Reference

S prací kanceláře Frank Bold jsme byli velmi spokojeni. Právní služby v oblasti software včetně konzultace složitějších případů byly vždy na vysoké úrovni. Ocenili jsme individuální přístup, profesionalitu a ochotu se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

Kateřina Vokřínková
Hub angel, Impact HUB Praha
 
Řada začínajících, ale i rychle rostoucích firem považuje spolupráci s právníky za cestu ke zbytečnému papírování a zdržování svého podnikání. Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná.
 
Radim Kocourek
COO Jihomoravského inovačního centra

Naše firma poskytuje systém na tvorbu webů. Protože částečně využíváme open-source software, od Frank Bold Advokátů jsme potřebovali důkladnou analýzu licenčních podmínek a návrh, jak postavit svůj model podnikání tak, aby s nimi byl v souladu. Co jsme po nich chtěli, splnili Frank Bold Advokáti beze zbytku. Na základě jejich analýzy jsme upravili všeobecné obchodní podmínky a potvrdili si, že způsob poskytování software, pro který jsme se nedávno rozhodli, je v pořádku.

Viktor Šabacký
MioWeb

Ozvěte se nám