English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Případ restituce ve slepé uličce úspěšně vyřešen

10. 4. 2017 | Pavel Černý, Kristýna Vojtíšková | Veřejné právo

Pomohli jsme našemu klientovi získat pozemky, o které žádal více než deset let. Soud nám dal plně za pravdu: restituce nemůže skončit na tom, že stát není schopný nabídnout vhodné náhradní pozemky a jinou dohodu odmítá. 

Našemu klientovi měly být v restituci vráceny zemědělské pozemky na severovýchodním okraji města Brna. Jelikož však byly mezitím zastavěny nájezdem na dálnici, sídlištěm a průmyslovým areálem, připadalo v úvahu pouze náhradní řešení - finanční odškodnění nebo vydání náhradních pozemků ve srovnatelné hodnotě někde jinde. To v případě našeho klienta bylo schůdné řešení. Vhodné pozemky, se nacházely hned vedle jeho zahrady, jeden z nich si dokonce od státu pronajímal. 

Státní pozemkový úřad však trval na tom, že si klient může vybrat pouze z pozemků nabízených v tzv. veřejné nabídce. Vlastní výběr náhradního pozemku je podle zákona možný jen v případech, kdy má náhradní pozemek funkční souvislost s pozemky žadatele. Proč v  tomto konkrétním případě funkční souvislost mezi pozemky neshledává, to úřad nezdůvodnil. Zároveň však veřejnou nabídku náhradních pozemků adekvátně nedoplňoval, takže v letech 2006-2012, se v ní v Brně a okolí reálně nenacházely žádné pozemky vhodné k vypořádání nároku klienta. Zdánlivě patovou situaci se podařilo vyřešit až u soudu. 

„V tomto případě nám velmi pomohly dřívější rozsudky Nejvyššího a Ústavního soudu, jejichž rozsáhlou rešerši jsme na počátku případu provedli. Ty se v minulosti v podobných případech přiklonily na stranu restituenta a konstatovaly, že pokud veřejná  nabídka neumožňuje získat vhodný pozemek v důsledku liknavosti nebo svévole příslušného úřadu, je možné žádat o konkrétní jiný pozemek. Tak tomu bylo i v našem případě,” říká advokát Pavel Černý

Na základě naší žaloby soud nařídil Státnímu pozemkovému úřadu, aby klientovi  požadované pozemky vydal. Kromě toho se klient domohl i dalšího finančního odškodnění, neboť se v průběhu soudního řízení prokázalo, že úřad ocenil původní pozemky nesprávně na téměř pětinásobně nižší částku. Soud dospěl k názoru, že práci příslušného úřadu skutečně lze hodnotit jako liknavou až svévolnou, k čemuž konkrétně uvedl, že: 

  • Úřad nevěnoval žádostem našeho klienta dostatečnou pozornost. Nezabýval se jejich jednotlivými argumenty a jen se odkazoval na své dřívější zamítavé rozhodnutí, a to i přesto, že se mezitím změnila příslušná legislativa. 
  • Veřejná nabídka pozemků ze strany úřadu byla nedostačující co do počtu i kvality, navíc pozemky v ní nebyly v některých případech správně oceněné. 
  • Argument úřadu, že klient mohl uspokojit svůj restituční nárok pozemky kdekoliv na území ČR, jestliže nebyl spokojený s těmi v okolí Brna, soud zcela zamítl s tím, že po restituentovi nelze požadovat, aby se spokojil se vzdálenými pozemky, k nimž nemá žádný osobní či majetkový vztah a péče o ně by mu přinesla více starostí než užitku. Mimoto jde takový přístup zcela proti duchu restitučních zákonů, jejichž účelem bylo mimo jiné zmírnit následky bývalých majetkových křivd. 

Čtěte také: 

Spojte se s námi

Potřebujete radu právníka? Podívejte se, co nejčastěji děláme ve veřejném právu, nebo nám rovnou napište či zavolejte

 

 

Řešíte podobnou otázku?

Popište nám, s čím vám můžeme pomoci a my se vám do 2 dnů ozveme s nabídkou našich služeb.

* Pole označená hvězdičkou jsou povinná.

Články k tématu

Partneři