English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Reference

Od roku 2004 poskytujeme našim klientům právní oporu – v uskutečnění jejich podnikatelských záměrů, i v běžné korporátní agendě.

Amper Market již několik let úspěšně buduje inovativní model tzv. virtuální elektrárny, jejíž obrat překračuje 1 miliardu Kč. Právníci Frank Bold pro nás byli důležitými partnery v silně konkurenčním a současně výrazně regulovaném energetickém odvětví. Oceňujeme nejen jejich expertizu v oblasti energetického a obchodního práva, ale i jejich schopnost najít právní řešení pro naše inovativní obchodní plány.

Jan Palaščák
Generální ředitel Amper Market

Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

Na Frank Bold Advokáty jsme se obrátili, protože to jsou experti na územní plánování. Advokátní kancelář nám pomohla ubránit náš územní plán před šikanózními žalobami a potvrdilo se, že jsme při pořízení územního plánu nic nezanedbali. 

Josef Bazala
Starosta Starého Města

Naše firma poskytuje systém na tvorbu webů. Protože částečně využíváme open-source software, od Frank Bold Advokátů jsme potřebovali důkladnou analýzu licenčních podmínek a návrh, jak postavit svůj model podnikání tak, aby s nimi byl v souladu. Co jsme po nich chtěli, splnili Frank Bold Advokáti beze zbytku. Na základě jejich analýzy jsme upravili všeobecné obchodní podmínky a potvrdili si, že způsob poskytování software, pro který jsme se nedávno rozhodli, je v pořádku.

Viktor Šabacký
MioWeb

Na firmu Frank Bold Advokáti jsme se obrátili proto, že dlouhodobě prosazuje férové a správné fungování veřejné správy. Školení bylo inspirující a velkým přínosem byla i interní diskuse, kterou probírané téma vyvolalo. Pochopili jsme důležitost kvality projektu, byla nám poskytnuta doporučení jak lépe organizovat výběrové řízení a výrazně jsme se posunuli v oblasti „síly smluvní dokumentace“ z hlediska investora.

František Smolka
Předseda představenstva městské firmy EKOLTES Hranice, a.s.

Seminář Odpovědné zadávání zakázek pomohl odpovědným pracovníkům našeho úřadu lépe poznat principy zadávání veřejných zakázek na základě více kritérií, než je jen nejnižší cena. Uvědomili jsme si, že východiskem pro hodnocení veřejných zakázek nemusí být pouze cena či technická kritéria, ale že můžeme hodnotit i sociální či ekologický aspekt, který firma v rámci zakázky nabízí. Nyní bychom si rádi zařazení takových kritérií vyzkoušeli na nějaké menší zakázce tak, abychom získali v této oblasti reálnou zkušenost.

Zdeněk Navrátil
Starosta Žďáru nad Sázavou

Frank Bold dal brněnským úředníkům a předchozímu vedení města za vyučenou, že připravovat a schvalovat evidentně nezákonnou cestou územní plány se nevyplácí. Brno pod vedením Romana Onderky přistupovalo k územnímu plánování nikoliv jako ke skutečnému plánování, na kterém se podílí i občané, ale jako k jednostrannému diktátu, bez ohledu na to, co umožňuje zákon a co je pro město výhodné. Díky aktivitě Nesehnutí a advokátní kanceláře Frank Bold dnes už Brno nezákonný územní plán nemá a věřím, že se z rozsudku soudu město poučí a nadále bude dělat územní plány po diskuzi a v zájmu obyvatel, nikoliv jim navzdory.

Matěj Hollan
3. náměstek primátora města Brna

Řada začínajících, ale i rychle rostoucích firem považuje spolupráci s právníky za cestu ke zbytečnému papírování a zdržování svého podnikání. Frank Bold si ceníme za to, že nás i naše partnery v JICu netlačí do zbytečností. Pro rozjezd inovativních nápadů i složitou právní agendu podpory výzkumu a vývoje nabízí vždy jen ta řešení, která jsou funkční a nezbytná.

Radim Kocourek
COO Jihomoravského inovačního centra

Frank Bold Advokáti nám byli nedocenitelnou pomocí při přípravě našeho inovativního obchodního modelu pro sdílení automobilů. Spolehnout se na ně můžeme i v rámci každodenní právní agendy, a proto si naší dlouhodobé spolupráce velmi vážíme.

Robert Batůšek
Místopředseda družstva Autonapůl

Frank Bold Advokáti nám dlouhodobě pomáhají se správní i obchodní agendou kolem našeho větrného parku a fotovoltaické elektrárny. Jejich znalost nejen energetického a stavebního práva je pro naše podnikání velkým přínosem.

Michaela Lužová
WEB Větrná energie, s. r. o.

Frank Bold Advokáti nám díky svým znalostem v oblasti energetického a správního práva velmi pomohla postavit se nezákonnému rozhodování krajských samospráv, které se snažily bránit umísťování větrných elektráren prostřednictvím tzv. Zásad územního rozvoje. Rozsudky Nejvyššího správního soudu, kterými byly postupně zrušeny krajské zásady na Vysočině, v Plzeňském a v Moravskoslezském kraji, považujeme za jedny z nejdůležitějších právních vítězství pro investory ve větrné energetice vůbec.

Filip Kvasnička
Aufwind Engineering, s. r. o.

Ve spolupráci s právníky Frank Bold se našemu občanskému sdružení podařilo podat žalobu proti Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje. Ten odmítal vydat akční plán krátkodobých opatření ke zlepšení ovzduší v ostravském obvodu, v němž žijeme – přestože jsou zde trvale překračovány limity znečištění pro prach a další škodliviny.

Pavla Skýbová
Vzduch, o. s.

Podívejte se také

Partneři