Obchodní smlouvy

Smluvně zajistíme veškeré typy dodavatelských a odběratelských vztahů.

Kromě běžných smluv připravujeme pro naše klienty obchodní podmínky pro velké množství standardizovaných obchodů nebo rámcové smlouvy pro dlouhodobé obchodní vztahy.

Pomůžeme vám právně ošetřit veškeré vaše smluvní vztahy s obchodními partnery. Zajistíme soulad vaší smluvní agendy s novým občanským zákoníkem. 

S čím vám můžeme pomoci

 • Poskytujeme poradenství v oblasti mezinárodních dodavatelských vztahů a připravujeme související smlouvy za využití dodacích obchodních podmínek, jako jsou INCOTERMS, FIDIC a dalších.
 • Sepisujeme a sjednáváme veškeré smlouvy týkající se právních vztahů k nemovitostem, jako jsou nájemní a kupní smlouvy na bytové i nebytové prostory, smlouvy o zřízení věcných břemen a smlouvy se správci nemovitostí.
 • Připravujeme veškeré smluvní a další dokumenty pro právní vztahy uvnitř společností jako ovládací smlouvy, smlouvy o převodech obchodních podílů a akcií, smlouvy o výkonu funkce, a další.
 • Pro stavebníky zajišťujeme přípravu smluv o dílo, plánovacích a veřejnoprávních smluv s obcemi a příslušnými orgány.
 • V oblasti energetického práva sjednáváme smlouvy s distribučními společnostmi a obchodníkem s elektřinou.
 • Nastavíme financování a úvěrové smlouvy včetně zajištění.

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Naše zkušenosti

Vedle každodenní přípravy různých smluvních dokumentů jsme našim klientům pomáhali i ve specializovaných případech

 • vyjednání smlouvy na dodávku technologie větrné elektrárny v hodnotě 15 milionů Euro;
 • příprava obchodních podmínek prodeje úsporných LED světelných zdrojů včetně souvisejících formulářových smluv o prodeji, instalaci a výpůjčce těchto zdrojů;
 • návrh smlouvy na dodávku specializovaného softwaru na klíč pro tzv. virtuální elektrárnu;
 • smluvní zajištění výstavby pasivních a nízkoenergetických staveb včetně způsobu financování přes Energy Performance Contracting;
 • smlouvy o dílo k certifikaci LEED;
 • smlouvy o spolupráci mezi investorem a obcemi.

Ozvěte se nám