English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Směrnice o nefinančním reportingu / Directive 2014/95/EU

Evropská směrnice o nefinančním reportingu je nové legislativní opatření EU, platné od roku 2017. Jeho logikou je

 • ukázat firmám, jak integrovat do svého rozhodování společenské dopady související s jejich podnikáním;
 • poskytnout investorům a veřejnosti informace o tom, jakým způsobem velké korporace přistupují k řízení dopadů své činnosti na společnost, zaměstnanecké otázky, lidská práva, životní prostředí a korupci;
 • vytvořit obecný flexibilní rámec pro nefinanční reporting, který bude umožňovat porovnávat tyto informace. 

Směrnice přináší novou povinnost velkým podnikům. Rámec, který vytváří, je však velmi jednoduchý a využitelný i pro střední a malé firmy.

Jsou dva způsoby, jak novou povinnost uchopit. Je možné ji chápat jako nutné byrokratické zlo a jeho splnění delegovat právnímu oddělení, či externí konzultační firmě. Druhou možností je využít reporting jako nástroj pro integraci hodnot, zlepšení řízení a strategického rozhodování a objevení nových příležitostí pro firemní a osobní růst. Pomůžeme vám s tím druhým. 

Více informací o směrnici se dočtete na webu www.nefinancnireporting.eu.

S čím vám můžeme pomoci

 • Nastavíme vám efektivní mechanismus sledování, řešení a reportingu společenských a environmentálních rizik.
 • Poskytneme nezávislé ověření nefinančních informací, které vaše firma již zveřejňuje, jejich smysluplnosti a souladu s požadavky směrnice a navrhneme konkrétní a praktická opatření.
 • Provedeme scoping rizik souvisejících s vaším podnikáním - z perspektivy společenských dopadů i zpětných krátko- i dlouhodobých rizik pro váš obchodní model.
 • Připravíme vám analýzu strategií k řešení těchto rizik.
 • Pomůžeme vám nastavit systém řízení, který bude integrovat hodnoty do fungování a rozhodování vaší firmy.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Co mají firmy podle směrnice zveřejňovat?

 • Stručný popis obchodního modelu podniku.
 • Popis politik/strategií, jež podnik sleduje ve vztahu ke svým společenským a environmentálním dopadům, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Výsledky těchto politik/strategií.
 • Hlavní rizika související s těmito dopady, jež jsou spojeny s operacemi podniku, včetně uplatňovaných postupů náležité péče.
 • Klíčové ukazatele pro vyhodnocení výše uvedeného.

Směrnice je postavená na principech namísto detailních požadavků. Nezávislé ověření je dobrou praxí doporučenou ve směrnici

Naše zkušenosti

 • Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU  pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí.
 • Náš právník Filip Gregor je členem “Eminent Persons Group” projekt Reporting and Assurance Framework Initiative, který pro standard OSN pro odpovědnost korporací vytváří rámec reportingu a nezávislého ověření informací o dopadech na lidská práva. Projekt je implementován organizací Shift a auditorskou a poradenskou firmou Mazars.
 • Filip Gregor je také členem poradního sboru B Lab Europe, organizace, která vyvíjí a poskytuje B corporation certifikaci. Tato certifikace je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje respekt ke společnosti a veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním.
 • V rámci naší iniciativy the Purpose of the Corporation Project organizujeme sérií kulatých stolů ve světových ekonomických centrech za účelem vytvoření nového rámce pro řízení korporací, včetně reforem účetních standardů.

Co ještě umíme

 • Sami jsme součástí inovativního modelu podnikání – konsorcia Frank Bold, které propojuje podnikání se společensky prospěšnými cíli.
 • Finančně i expertně podporujeme prosazení 9 protikorupčních zákonů Rekonstrukce státu, které zlepší úroveň fungování státu, a tím i podnikatelské prostředí v České republice.

Články k tématu

 

Podmínky poskytování právních služeb

Partneři