English Stali jsme se součástí konsorcia Frank Bold
Chcete vědět více? Přečtěte si náš příběh
Kontakt: +420 545 213 975

Registr smluv – školení i právní služby

Registr smluv vám starosti nepřidá

Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy.

S čím vám můžeme pomoci

 • Definování povinných subjektů a výjimek z nich. Upozorníme vás, u kterých subjektů se na vás zákonná povinnost vztahuje a u kterých ne. Sporné případy mohou nastávat zejména u obecních firem či při uzavírání smluv s fyzickými osobami. 
 • Kvalifikace smlouvy ke zveřejnění. Nabídneme vám praktickou metodiku pro zveřejňování smluv nad 50 000 Kč. Poradíme vám jak řešit opakující se plnění, bezúplatné smlouvy a další specifika.
 • Ochrana citlivých informací. Naučíme vás využívat algoritmus, kterým rozpoznáte obchodní tajemství či ostatní chráněné informace. Navrhneme vám ustanovení do smluv, která předejdou rizikovým situacím.
 • Praktické implikace sankce neplatnosti. Jak se vyhnout sankci neplatnosti smlouvy? Jaké jsou možnosti a meze ochrany obchodního tajemství? Jak správně postupovat v případech úpravy smlouvy či dodatečného zveřejnění smlouvy?

Jak vám pomůžeme vyzrát na registr smluv  

1. Školení Registr smluv v praxi

Cílem školení je seznámit účastníky s právní úpravou danou zákonem a pomoci jim zavést proces zveřejňování smluv do praxe. Projdeme společně nejasné situace a prakticky si ukážeme, jak je řešit. Seminář pořádáme ve spolupráci se společností Dynatech. Máte-li zájem o školení na míru, napište nám na martin.fadrny@frankbold.org 

Naše školení pomohlo více než 1000 lidem z nejrůznějších státních subjektů zorientovat se v zákoně o registru smluv. Přečtěte si reference, které jsme od návštěvníků kurzu získali.

Více o školení na míru

Reference školení:

"Školení nám přineslo základní seznámení s problematikou zákona o registru smluv a užitečné shrnutí povinností, které nám zákon ukládá. Školení bych doporučila dalším zájemcům."

Ing. Tamara Čuříková
Správní ředitelka
Národní divadlo

_____________

"Školení bylo vedeno profesionálně. Lektor se věnoval jednotlivým ustanovením zákona o registru smluv, které se dotýkaly pracovních činností účastníků školení a organizací, které je na školení vyslaly. Během školení pokládali účastníci dotazy, které byly ve většině případů ihned zodpovězeny. Školní splnilo svůj účel - včas informovat a připravit se k datu účinnosti výše uvedeného zákona. Mohu ho vřele doporučit."

Ing. Milan Batysta
vedoucí odboru kancelář starosty
Městský úřad Prachatice

Čtěte další reference >>>


2. Právní kontrola zveřejnění smluv Váš úřad či instituce již smlouvy zveřejňuje v registru smluv. 

Abyste předešli riziku neplatnosti smlouvy, musíte si být od 1.7.2017 jisti, zda smlouvy zveřejňujete správně. Nabízíme vám právní kontrolu zveřejnění smluv s návrhem řešení. Jak kontrola probíhá? Vytipujete smlouvu, kterou Váš úřad zveřejnil v registru, a popíšete nám problém a my vám zkontrolujeme:

 1. Zda byla smlouva v registru zveřejněna řádně (kontrola formátu, metadat, předmětu smluv).
 2. Zda smlouva byla uzavřena písemně v souladu s požadavky zákona na písemnost (tzn. jestli jste skutečně zveřejnili smlouvu a ne např. pouze objednávku).
 3. Zda smlouva musí nebo nemusí být zveřejněna, tzn. zda se nejedná o legitimní výjimku.
 4. Jak je určena hodnota nebo cena smlouvy a zda lze nezveřejnit dílčí ceníky, položkové rozpočty nebo jiné citlivé obchodní informace jako obchodní tajemství.
 5. U složitých smluvních vztahů vás upozorníme,kterou smlouvu je třeba zveřejnit a která naopak zveřejnění nepodléhá.
 6. Zda se nejedná o „starou“ smlouvu a zda je nutné ji zveřejnit nebo už se na ni zákonná povinnost nevztahuje.

Na základě kontroly těchto informací doporučíme konkrétní řešení a postup k nápravě.

Díky právní kontrole si zajistíte nejen přezkoumání, zda byly řádně zveřejněny smlouvy, které jste do registru vložili od 1. 7. 2016, ale rovněž zlepšíte celý proces zveřejňování smluv na Vašem úřadě či instituci. Nově budete smlouvy do registru vkládat s jistotou a bez obav ze sankce neplatnosti.

 

3. Školení ve spolupráci s dalšími institucemi

Školíme například ve spolupráci se vzdělávací společností OTIDEA, Aliaves&Co, Beck Akademií či Vzdělávacím institutem Středočeského kraje. Aktuální školení: 

 

4. Příprava metodik a interních předpisů 

Pomůžeme nastavit vaši metodiku zveřejňování smluv v registru. Identifikujeme klíčové osoby a fáze procesu kontraktace a zveřejňování smluv. Zaškolíme váš personál.

Přečtěte si náš článek se seznamem osmi pravidel, která by měl interní předpis obsahovat.

Napište nám, pomůžeme vám vytvořit interní předpis ve vaší obci, kraji, městské firmě, vysoké škole či příspěvkové instituci.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nebo zavolejte: martin.fadrny@frankbold.org, + 420 775 154 079.

Výhody registru smluv

Řada obcí a dalších subjektů začala registr smluv využívat i bez zákonné povinnosti. Jako důvody uvádějí například úsporu času a konstruktivnější komunikaci. V registru smluv mohou hledat také úředníci a zastupitelé – namísto přeposílání dokumentů či hledání v šanonech. Podle dosavadních zkušeností úřady vyřizují méně žádostí o informace i stížností plynoucích z nedůvěry a podezření na nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky. Na Slovensku registr smluv přinesl úspory ve veřejných rozpočtech v průměru o 30 %. 

Naše zkušenosti

 • Problematiku Registru smluv školíme již od léta 2015. Od ledna 2016 jsme navázali spolupráci s několika institucemi, kterým propůjčujeme naše kapacity v rámci odborných školení. Celkem jsme proškolili více než 800 účastníků z různých subjektů. Díky tomu máme identifikované obvyklé problémy, se kterými se obce, příspěvkové instituce i městské firmy potýkají a máme pro ně připravená konkrétní řešení.
 • Jsme autory komentáře k zákonu o registru smluv, který vyšel na podzim 2016 v nakladatelství C. H. Beck.
 • Spolupracujeme s iniciativou Starostové pro transparentnost, která sdílí praktické zkušenosti obcí s využíváním registru smluv a šíří osvětu ohledně tohoto zákona
 • Jsme členové platformy Otevřená města, která usiluje o zlepšení otevřenosti radnic v českých městech a obcích.
 • Dodali jsme zákonu o registru smluv odbornou expertízu - zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona.
 • S implementací zákona do praxe pomáháme i státním firmám. 
 • Připomínkujeme IT řešení registru smluv. Usilujeme o to, aby byl systém nastavený tak, aby se způsob zveřejnění řešil již v průběhu uzavírání smlouvy a nikoliv až na konci procesu. Jsme v kontaktu s Ministerstvem vnitra a prosazujeme postup, kdy se IT řešení vyvíjí na základě konzultace s právníky, aby nedocházelo ke kolizím během užívání systému.

Spolupracující instituce

Podmínky poskytování právních služeb

 

Články k tématu

Všechny články k tématu >> 

Novinky k registru do vaší emailové schránky

získejte novinky a aktuality s tématem registru smluv zdarma

Partneři