Předsmluvní odpovědnost dle nového občanského zákoníku

10. 2. 2014 Právo pro podnikání

Nový občanský zákoník rozšiřuje podstatným způsobem odpovědnost za jednání před samotným uzavřením smlouvy.
Tato tzv. předsmluvní odpovědnost zahrnuje:

  • zákaz jednání „na oko“, tedy jednání o uzavření smlouvy, které strana nemyslí vážně
  • vzájemné informační povinnosti 
  • ochranu poskytnutých důvěrných informací
  • důsledky bezdůvodného přerušení jednání o uzavření smlouvy

Důsledkem širšího pojetí smluvní svobody v novém zákoníku je, že smlouva může být uzavřena, i když by to předpisy platné do 31. prosince 2013 neumožňovaly. Ze všech těchto důvodů je zapotřebí, aby podnikatelé věnovali jednání o uzavření smlouvy větší pozornost, než doposud.

Přečtěte si celý článek o předsmluvní odpovědnosti, který vyšel na serveru TZB info.

Naše doporučení

Nový občanský zákoník podstatným způsobem rozšiřuje svobodu dohodnout se na obsahu a formě smlouvy a umožňuje více způsobů uzavření smlouvy. To na druhé straně zvyšuje požadavky na odpovědné a zákona znalé jednání. Proto lze jen doporučit, aby pokud možno veškerá jednání směřující k uzavření smluv byla zaznamenána v písemné formě, ať již jako archiv vzájemné předsmluvní komunikace, či jako zápisy z jednání. 

Potřebujete radu právníka?

Provedeme vás právními kroky od založení firmy či konsorcia až po vyladění produktu nebo expanzi na další trhy. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám