Naše specializace

Právo pro podnikání

Řešíme vše, co start-up nebo zavedená společnost od právníků potřebuje.

Energetika

Máme na starost právní agendu desítek podnikatelů v obnovitelné energetice.

Stavební právo a územní plánování

Provedeme vás přípravou územního plánu nebo povolovacím řízením.

Právo pro veřejnou správu

Obcím a úřadům usnadňujeme odpovědnou správu věcí veřejných.

Soudní spory a vyjednávání

Postavíme se za vás, když potřebujete bránit svá práva.

Ozvěte se nám