Německou podporu OZE by mohli v budoucnu čerpat i výrobci v ČR

Německo a Dánsko právě testují mezinárodní aukce pro podporu elektřiny z OZE. Stejnou spolupráci s Německem mohou v budoucnu navázat i další sousedící státy. 

Mezinárodní aukce 

Podle německého zákona o obnovitelných zdrojích energie se podpora obnovitelným zdrojům bude v budoucnu přidělovat výhradně na základě aukcí, na rozdíl od dosavadní podpory ve formě feed-in tarifů. (Detailněji v článku Německo mění pravidla podpory OZE.) Některé z aukcí budou otevřeny také výrobcům elektřiny z jiných členských států EU. Záměrem je krok za krokem propojovat izolované národní systémy podpory a podpořit transformaci energetiky napříč státy. Od roku 2017 bude každoročně 5 % z nové instalované podporované kapacity určeno pro instalace v jiných členských státech EU, a to za následujících podmínek: 

  • Partnerská země musí s Německem uzavřít dohodu o spolupráci.
  • Spolupráce bude založena na reciproční bázi - Německo otevře aukce subjektům v partnerské zemi a naopak. 
  • Musí jít o skutečný import elektřiny, vyrobené v zahraničí, do německé rozvodné soustavy.

Stát, který aukci vypisuje, má volnost ve stanovení jejích podmínek (otázky systému cen, maximálního množství dražené elektřiny apod.). Podmínky výstavby výroben elektřiny a udělování licencí zůstávají tak,  jak jsou nastaveny v jednotlivých státech, a pro účely dohody o spolupráci se nijak nemění. To stejné platí pro daně a další zákonné parametry výroby elektřiny. Detaily zde

Pilotní spolupráce s Dánskem 

Prvním státem, který se s Německem rozhodl uzavřít dohodu o spolupráci ve výrobě elektřiny z OZE, je Dánsko. V plánu jsou dvě kola aukcí ještě v letošním roce. Dánsko částečně otevře aukci na celkovou instalovanou kapacitu ve výši 20 MW pro nabídky z řad výrobců elektřiny z pozemních fotovoltaických instalací jak v Dánsku, tak v Německu. Německo otevře aukci výrobcům elektřiny ze stejného zdroje, a to v celkové výši 50 MW. Další dohoda tohoto typu se v současnosti vyjednává. 

Na německé straně je za aukce odpovědná Spolková agentura pro sítě. Přeshraniční podporu bude vyplácet provozovatel přenosové soustavy spravující nejbližší propojovací vedení.

Potřebujete radu právníka v oblasti energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.