Podpora pro malé vodní elektrárny v 2016: problém a možná řešení

21. 9. 2016 Filip Nečas Energetické právo

Energetický regulační úřad se rozhodl vypsat podporu pro malé vodní elektrárny pro poslední tři měsíce roku 2016. Rozhodnutí je ve schvalovacím procesu a mělo by vstoupit v účinnost 1. října 2016.

Lze mít za sporné, nakolik může  ERÚ vůbec vypsat v tomto roce podporu na letošní rok. Minimálně je však dle tvrzení ERÚ nepravděpodobné, že by vypsal podporu i na předcházející část roku 2016. K situaci se vyjádřil René Neděla (ERÚ): „Platí, že podporu lze vyplácet až od souhlasu Komise.“ Tento názor ERÚ je pochopitelně mylný, neboť souhlas Komise není podmínkou pro vypsání podpory ani podle zákona o podporovaných zdrojích energie ani podle předpisů EU. V zásadě se tak rýsují dvě řešení, jak z této situace ven: 

  • Jako nejpříhodnější se jeví varianta legislativního zásahu. V parlamentu je nyní návrh zákona senátorky Jitky Seitlové (SZ), který má za cíl kompenzovat letos nevyplacenou podporu, a to v celkové výši zhruba 210 mil. Kč. Návrh se nachází v tzv. zrychleném řízení. Senát o něm bude rozhodovat již v polovině října.
  • Pokud by se nepodařilo tuto novelu schválit, museli by se provozovatelé dotčených MVE domáhat náhrady za nevyplacenou podporu individuálně. Schůdnou variantou v tomto smyslu by mohla býturčovací žaloba na nezákonný postup ERÚ a možnost domáhat se v souvislosti s výsledkem takového řízení nároku na náhradu majetkové újmy podle zákona o odpovědnosti státu za škodu.
Filip Nečas

Advokát

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám