Konec pozemkových restitucí od roku 2018

3. 2. 2017 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování Obrana před nezákonným postupem státu

Nevypořádané restituční nároky bude stát od roku 2018 uspokojovat pouze finančně, ne už prostřednictvím náhradních pozemků. 

Mnoho pozemků, které by teoreticky mohly být v rámci restitucí vráceny oprávněným osobám, je zastavěných nebo z jiných důvodů nepoužitelných k restituci. Stát v takových případech nabízí pozemky náhradní. Půdy, která by byla tímto způsobem využitelná, je však nedostatek a oprávněné osoby v tzv. veřejné nabídce s těmito pozemky často nemohou najít adekvátní náhradu za pozemky původní. Z toho důvodu budou od roku 2018 restituce vypořádávány pouze prostřednictvím finanční náhrady. Tato možnost existuje už nyní a podstatná část restitucí byla tímto způsobem urovnána, od roku 2018 to už bude možnost jediná

Jak plyne z důvodové zprávy k příslušnému zákonu, stát se k tomto řešení přiklonil mimo jiné proto, aby zajistil, že bude v budoucnu disponovat dostatkem pozemků pro nezbytné účely. Státní pozemkový úřad, který státní pozemky spravuje, by jinak byl nucen je v případě potřeby nakupovat za tržní ceny. 

Co tato změna znamená pro osoby s dosud nevyřešeným restitučním nárokem? Jestliže dávají přednost získání půdy před finančním vyrovnáním, měly by se obrátit na Národní pozemkový úřad, a to bez zbytečného odkladu. 

 

Pavel Černý

Advokát, partner

Ozvěte se nám