Radili jsme strojírenské společnosti při přeshraniční fúzi i její akvizici finským zájemcem

11. 11. 2019 Martin Kornel Právo pro podnikání Fúze a akvizice

Při naší práci se věnujeme také fúzím či akvizicím velkých společností. Naším klientem byla i významná strojírenská společnost s ročním obratem přesahujícím 1,5 miliardy Kč. Jejím  akcionářům jsme asistovali při transakci, která vedla k akvizici společnosti finským investorem.

Spojení české mateřské a kyperské dceřiné společnosti

Pro úspěšnou akvizici bylo nejprve nutné realizovat přeshraniční fúzi sloučením české mateřské a kyperské dceřiné společnosti. V rámci této transakce jsme spolupracovali s kyperskou advokátní kanceláří.

Následně jsme asistovali českým akcionářům při vyjednávání a strukturování připravované akvizice mezi nimi a finským zájemcem o koupi akcií, zastoupeným advokátní kanceláří HAVEL & PARTNERS.   

Důležité je vysoké pracovní nasazení

U podobných transakcí je vždy nezbytným předpokladem jejich úspěšného dokončení velmi dobrá znalost odborné právní angličtiny, schopnost týmové spolupráce, vyjednávání a nahlížení na transakci z pohledu právního, daňového i ekonomického. Zejména těsně před dokončením celého obchodu je obvykle také potřeba vysoké pracovní nasazení. Se všemi těmito aspekty jsme se při přeshraniční fúzi i následné akvizici úspěšně vypořádali.

Kromě podobných akvizic či fúzí velkých firem využíváme všechny naše schopnosti také pro úspěšné akvizice energetických celků využívající obnovitelné zdroje energií.


Potřebujete právní radu pro připravovanou fúzi či akvizici?

Obraťte se na nás

Martin Kornel

Vedoucí advokát

Připravujete se na fúzi či akvizici společnosti?

Váš záměr předběžně zhodnotíme a provedeme vstupní právní audit, po kterém navrhneme vhodný způsob akvizice. Ještě před uzavřením obchodu případně odstraníme zjištěné vady a následně připravíme veškerou dokumentaci.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám