Novela zákona zjednoduší rozvody rodičů nezletilých dětí

14. 10. 2020 Hana Římanová Soudní spory a vyjednávání Rodinné právo

Do Poslanecké sněmovny již byla předložena novela občanského zákoníku a souvisejících zákonů, která má zjednodušit rozvody rodičům nezletilých dětí.

V současné době je povinným předpokladem pro dosažení rozvodu manželů, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, mimo jiné i soudem schválená dohoda o úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu nebo rozsudek soudu o úpravě poměrů k nezletilému dítěti. Novela zákona požadavek schválení dohody o úpravě poměrů k nezletilému soudem vypouští a místo toho předpokládá pro rozvod manželství pouze dohodu s ověřenými podpisy rodičů.


Novela zákonu vypouští nutnost schválení dohody o úpravě poměrů k dítěti. Může tak usnadnit rozvod rodičů nezletilých dětí. Ilustrační foto.

Současně nastavený systém schvalování dohod rodičů vnímáme mnohdy jako příliš formalistický bez řádného opodstatnění. Soudy v současné praxi obsah samotných dohod při schvalování příliš nezkoumají a ve své podstatě se tak pouze prodlužuje řízení o rozvod manželství. Podporu konsenzuální formy řešení péče o nezletilé děti bez nutného zásahu soudu tak považujeme za vhodnou změnu. Novela zákona tedy přináší podstatné zjednodušení procesu rozvodu manželství pro případy, kdy se jsou schopni manželé na péči o nezletilé dohodnout.

Krom tohoto počítá zmíněná novela například též se zvýšením soudního poplatku za podání „sporného“ návrhu na rozvod manželství na 7.000 Kč a upravuje možnost postoupení splatné peněžité pohledávky výživného.


Řešíte rozvod manželství?

Obraťte se na nás

Hana Římanová

Právnička

Řešíte rozvod manželství?

Pomůžeme Vám při rozvodu s úpravou otázek péče, úpravy styku a výživy nezletilých dětí i vypořádáním majetkových poměrů. Jsme tu pro Vás ve všech situacích.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám