Bráníme Liberecko před rozšířením polského dolu Turów a ztrátou vody

Hnědouhelný důl Turów leží na hranicích Polska s Českou republikou a Německem. Podle záměru prosazovaného polským provozovatelem by se měl nově rozšířit a přiblížit až na 70 metrů k českým hranicím a na kilometr od nejbližších obyvatel Libereckého kraje.

Již nyní přitom důl na české straně způsobuje vážný nedostatek vody a řada studen, na něž jsou místní lidé odkázáni, je zcela vyschlých nebo jejich vyschnutí bezprostředně hrozí. Plánované rozšíření a zahloubení dolu by navíc vedlo k ohrožení pitné vody pro další tisíce obyvatel Liberecka. Investice na nápravu, které budou muset české subjekty vynaložit, pokud k rozšíření dolu dojde, se pohybují v řádech miliard. 

Právníci a právničky naší advokátní kanceláře v této kauze zastupují těžbou nejvíce zasažený Liberecký kraj. Spolupracujeme také s kolegy z Frank Bold Society a polské Fundacja Frank Bold, kteří poskytují právní pomoc místním obcím, spolkům a občanům, a to jak v přeshraničních řízeních, tak také v národních řízeních probíhajících v Polsku. 


V současné době způsobuje polský hnědouhelný důl Turów vážný nedostatek vody. Do budoucna se má přitom rozšířit a přiblížit až na 70 metrů k hranici s Českou republikou.

Na čem pracujeme

Našim klientům poskytujeme komplexní právní podporu a řešíme strategii případu. V kauze jsme doposud vypracovali vyjádření k polské dokumentaci EIA, podali připomínky v rámci procesu přeshraničního posuzování vlivů na životní prostředí, zastupujeme klienta na jednáních s ministerstvy i s experty, jako je Česká geologická služba, účastníme se zahraničních veřejných projednání záměru a mezistátních konzultací

Podali jsme opravné prostředky ve správních řízeních v zahraničí i v soudních řízeních (žaloby, návrhy na zrušení územních plánů). Dále jsme učinili podání také na základě práva EU (petice k Evropskému parlamentu, stížnost k Evropské komisi) a zastupovali klienta na jednáních s těmito institucemi. Účastníme se také jednání ve Výborech poslanecké sněmovny a Senátu, jednání se členy vlády

Pro klienta také zpracováváme dílčí analýzy k jednotlivým otázkám (mezinárodní právo, právo EU, soukromoprávní možnosti obrany, odpovědnost za škody na životním prostředí) a prezentujeme je na zastupitelstvu Libereckého kraje. Zajišťujeme také experty na potřebné znalecké posudky. Podali jsme připomínky také v rámci přípravy národních a mezinárodních plánů povodí.

O kauze komunikujeme také s médii, zajímali se o ni kromě národních médií také Die Welt, Politico, New York Times a Washington Post.

Bráníme dobré podmínky pro život obyvatel České republiky a životní prostředí. 

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.