Komentář: Nový stavební zákon se staví proti korupci a střetu zájmů

18. 12. 2020 Pavel Franc Stavební právo a územní plánování Udržitelné stavitelství pro kvalitnější život

Návrh nového stavebního zákona začala projednávat Poslanecká sněmovna. Stalo se tak na mimořádné schůzi 5. listopadu. Ačkoliv se na nový stavební zákon během přípravy snášela častá kritika, jedná se o komplexní právní předpis, který se nesoustředí jen na technické aspekty stavebnictví jako jsou zdlouhavé povolovací procesy. V současné době spolupracujeme na pozměňovacím návrhu tohoto zákona, který má za cíl především důsledně a na všech úrovních zrušit systémovou podjatost úředníků stavebních úřadů, která je významným zdrojem korupce v České republice. Konečně tak má dojít k oddělení státní správy od samosprávy, jejichž propojení je opakovaně kritizováno v rozsudcích Nejvyššího správního soudu.

V současné době rozhodují o povolení staveb úřady obcí, měst a krajů, přímo spojené s jejich samosprávou. To návrh mění vznikem jednotně řízeného systému státních stavebních úřadů, které ukončí dlouhodobě politiky pěstovanou a chráněnou systémovou podjatost úředníků stavebních úřadů. Jde o zrušení střetu zájmů tisíců úředníků stavebních úřadů, kteří mají rozhodovat podle zákona, ale jejich zaměstnavatelem je obec, či spíše její politická reprezentace, na jejímž území povolují stavby. Starosta, potažmo tajemník má veškerá pracovněprávní oprávnění vyplývající z nadřízeného postavení v rámci pracovněprávního vztahu, byť částečně moderovaném zákonem o úřednících územních samosprávných celků.


Frank Bold Advokáti spolupracují na komplexním pozměňovacím návrhu nového stavebního zákona, který má za cíl odstranit systémovou podjatost úředníků stavebních úřadů. Foto ilustrační.

Nový stavební zákon tak může ukončit téměř třicet let trvající problém komunální politiky, kdy lokální politici mají veškeré pracovněprávní pravomoce ve vztahu k úředníkům, jejichž úkolem je vykonávat veřejnou správu nestranně a pouze v souladu se zákonem. Tento požadavek je však mnohdy pouze iluzorní, pokud úředníci rozhodují o stavbách na území obcí, které je zaměstnávají, případně o stavbách významných pro krajské politické reprezentace.

Pro konsorcium Frank Bold je téma korupce a transparentnosti zcela zásadní. Věříme, že se politická scéna momentálně dostala do historické chvíle. Je to totiž vůbec poprvé, kdy je vláda ochotna přistoupit k tomuto bezprecedentnímu kroku – zrušení systémového střetu zájmů při povolování staveb. Odstranění systémového střetu zájmů by měly podpořit také opoziční strany. Piráti by se měli připojit, protože jde o jejich hlavní programový bod “kontrolu moci a mocných”. ODS zase proto, aby ukázala, že již není stranou lokálních “šíbrů”, kteří si ze stavebních úřadů dělají nástroj své moci v regionech. A Starostové proto, aby ukázali, že nepodporují zneužívání moci. 

Komentář byl publikován na serveru lidovky.cz.


Uvažujete o výstavbě nebo pořízení územního plánu?

Obraťte se na nás

Pavel Franc

Advokát, CEO

Uvažujete o výstavbě nebo pořízení územního plánu?

Probereme s Vámi situaci a provedeme Vás povolovacím řízením stavby nebo přípravou územního plánu.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám