Co změní zákoník práce v roce 2023? Pravidla pro home office, informování i dohody

AKTUALIZOVÁNO 27. 3. 2023

Řadu důležitých změn letos přinese dlouho očekávaná a diskutovaná novela zákoníku práce. V účinnost vejde pravděpodobně už v prvním pololetí roku 2023. Nejdůležitější novinky pro vás shrnujeme v přehledném článku.

Novelu vláda zásadně změnila. Čtěte náš souhrn

Informování zaměstnanců

První důležitá změna se týká povinnosti zaměstnavatele písemně informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru. Zatímco doposud platila měsíční lhůta, nově bude muset zaměstnavatel tyto informace poskytnout nejpozději do 7 dnů od vzniku pracovního poměru.

Rozšiřuje se i výčet oblastí podléhajících této informační povinnosti, který zahrnuje např. i údaje o době trvání a podmínkách zkušební doby, postupu při rozvázání pracovního poměru, o odborném rozvoji zaměstnance, způsobu rozvržení pracovní doby nebo rozsahu práce přesčas. 

Aktuální vládní návrh zapracoval některé připomínky, které se k tomuto návrhu v rámci meziresortního připomínkování sešly, a rozsah informační povinnosti poněkud zúžil.  V této chvíli je tak navrženo, že zaměstnavatel nemusí zaměstnance informovat o postupu při neplatném rozvázání pracovního poměru. V případě, že zaměstnavatel bude zaměstnance informovat elektronicky, bude povinen prokázat pouze předání informace, nikoliv její obdržení ze strany zaměstnance, jak bylo původně navrženo.

Zaměstnavatelé budou muset také nově předem písemně informovat své zaměstnance vysílané do zahraničí o zemi, ve které má zaměstnanec práci vykonávat, předpokládané době tohoto vyslání, o tom, zda a za jakých podmínek je zajištěn návrat zaměstnance a další.

Pravidla home office

Novela nově zavádí i pravidla pro práci z domova (home office). Novela tím reaguje na praxi, kdy práce z domova je u zaměstnanců - i vlivem covidu - čím dál běžnější. Zaměstnanci budou moci pracovat z domova na základě písemné dohody se zaměstnavatelem. Obsah dohody měl být původně regulován zákonem, nyní je však navrhováno, aby byl přesný obsah dohody ponechán na dohodě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Oběma stranám však přesto můžeme doporučit, aby dohoda obsahovala  

  • označení místa nebo míst výkonu práce na dálku,

  • způsob komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly,

  • rozsah práce konané na dálku a bližší podmínky pro rozvržení pracovní doby,

  • způsob náhrady nákladů vzniklých při výkonu práce na dálku zaměstnavatelem,

  • dobu, na kterou se dohoda o práci na dálku uzavírá,

  • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnavatelem, včetně její kontroly, i možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění příčiny a okolností vzniku pracovního úrazu. 

Téma práce na dálku je hojně diskutováno, proto není vyloučeno, že tato část novely ještě dojde změnám na základě pozměňovacích návrhů v Parlamentu.

Aktuální vládní návrh zapracoval také připomínky, které se týkaly žádosti o práci z domova. Zatímco původně mohl jakýkoliv zaměstnance požádat o umožnění práce na dálku, přičemž nevyhovění této žádosti musel zaměstnavatel odůvodňovat, nyní by to právo mělo svědčit pouze zaměstnancům, kteří pečují o dítě mladší 9 let nebo jinou závislou osobu, či těhotné zaměstnankyni.

Zaměstnavatel bude dále povinen zaměstnanci hradit náklady, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem práce na dálku (náklady za plyn, elektřinu, dodávku tepla a další). Náhrada bude stanovena paušálně a nesmí být zahrnuta ve mzdě či odměně. Paušální částka musí činit minimálně 2,80 Kč za započatou hodinu práce.

Doručování dokumentů

Nově budou moci být pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o provedení činnosti nebo dodatky k nim uzavřeny v elektronické podobě. Dosud bylo nutné tyto dokumenty doručit do vlastních rukou. Toto přísnější pravidlo i nadále platí pro dohody o rozvázání či zrušení pracovního poměru a dohod. 

Pokud budou zmíněné dokumenty uzavřeny v elektronické podobě, zaměstnavatel musí zaslat elektronicky podepsaný dokument na elektronickou adresu zaměstnance. Zaměstnanec bude mít právo od elektronicky podepsané smlouvy či dohody odstoupit, a to nejpozději do 7 dnů od jejího doručení a pouze v případě, že ještě nezačal s výkonem práce. 

Dohody o pracovní činnosti a provedení práce

Změny se týkají i úpravy dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce. Zaměstnavatel bude muset zaměstnance seznámit s písemným rozvržením pracovní doby či jeho změnou, a to nejpozději 3 dny předem. Novela dále v lecčems přiblíží úpravu dohod úpravě pracovního poměru – „dohodáři“ tak budou mít nárok na dovolenou (po splnění zákonných podmínek), pracovní volno při překážkách v práci na straně zaměstnavatele i příplatky za práci ve svátek, v noci, o víkendu a ve ztíženém pracovním prostředí.

Jaké dokumenty je nutné upravit?

Některé ze změn, která s sebou novela přináší, bude třeba promítnout do vzorů pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti či dohod o provedení práce, popřípadě dokumentů, které informují zaměstnance o obsahu pracovního poměru. Dále doporučujeme mít připravený i vzor dohody o práci na dálku. 


Týkají se Vás změny pracovního zákoníku?

Upravíme Vaše vzory pracovních smluv či dohod nebo připravíme dohody o práci na dálku. Poradíme Vám, jak efektivně písemně informovat zaměstnance o obsahu pracovního poměru.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjmení*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.