Přijďte na konferenci Alternativní zdroje energie 2018

30. 5. 2018 Energetické právo Zastoupení při kontrole SEI a ERÚ

Náš advokát Filip Nečas vystoupí na konferenci Alternativní zdroje energie 2018 s dvěma tématy: Akumulační a bateriové systému z pohledu licencí v současné a budoucí právní úpravě a Kontroly překompenzací provozní podpory OZE.

Jak vhodně využívat alternativní zdroje při výstavbě budov a jaká jsou nastavení evropské směrnice o energetické náročnosti budov? Jak se poprala se směrnicí o energetické náročnosti budov česká legislativa? Jak je možné, že český zákonodárce pojal téměř nulovou budovu jako dobře zateplenou s plynovým kondenzačním kotlem? V reakci na tuto skutečnost vydala Evropská komise doporučení pro státy EU, ve kterém ukázala toto řešení jako daleko horší než původní záměr směrnice. Budou někdy obnovitelné zdroje energie hrát v budovách větší úlohu?

V souvislosti s těmito a dalšími otázkami týkajícími se obnovitelných zdrojů energie pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel ve dnech 20. až 21. června 2018 konferenci na téma Alternativní zdroje energie 2018. Tato konference se uskuteční tradičně v Kroměříži.

Jaká jsou hlavní témata?

  • Budovy energeticky téměř nulové, nulové a plusové
  • Solární fototermické systémy
  • Fotovoltaické systémy v budovách
  • Tepelná čerpadla a využití energie prostředí
  • Využití biomasy v budovách
  • Akumulace energie
  • Úspory energie v provozu

Kromě samotného odborného programu se bude konat i doprovodný společenský program v nádherném prostředí města Kroměříže.

S jakými tématy vystoupíme?

Akumulační a bateriové systému z pohledu licencí v současné a budoucí právní úpravě
Anotace:  Akumulace elektřiny je jedním ze způsobů řešení výkyvů při výrobě elektřiny z obnovitelných zdrojů (zejména u větrných a solárních elektráren). Rozvoj akumulace elektřiny se očekává jak v oblasti výroby, tak i při přenosu a distribuci elektřiny. Ukládání elektřiny také najde uplatnění při výrobě elektřiny pro vlastní spotřebu (např. v rodinných nebo bytových domech). Právní úprava akumulace však zatím nedokáže reagovat na její rostoucí význam, poptávku po ní a související rozvoj technologií. Na akumulaci elektřiny je třeba z hlediska současné právní úpravy hledět jako na výrobnu. K provozování akumulátoru jakožto výrobny elektřiny je tedy zpravidla nutné disponovat licencí na výrobu elektřiny, kterou vydává Energetický regulační úřad (ERÚ). Pokud je provoz akumulátoru součástí podnikání, je licence nutná vždy, v případě akumulace pro vlastní spotřebu zůstává tato otázka nevyřešena. ERÚ však v současné době dle našich informací nevydává licence na výrobu elektřiny spočívající v její akumulaci. Případní provozovatelé tedy musí otázku řešit v rámci zkušebního režimu.  Příspěvek odpoví na otázku, jaká změna legislativy je v současné době připravována a jak na ni mohou majitelé akumulačních a bateriových systémů reagovat.


Kontroly překompenzací provozní podpory OZE
Anotace: Z rozhodnutí Komise o slučitelnosti provozní podpory OZE s vnitřním trhem dovodili státní orgány povinnost kontrolovat po 10 letech od uvedení výroben do provozu, zda u těchto výroben nedochází k tzv. překompenzaci. Situaci od poloviny loňského roku intenzivně řeší MPO, záměr kontrol schválila také minulá vláda a současná vláda stanovila realizaci těchto kontrol jako jednu z priorit jejích aktivit v oblasti energetiky. V lednu 2018 zahájilo MPO první dotazníkové šetření za účelem zjištění situace v jednotlivých sektorech OZE. V dubnu 2018 pak mají snahy MPO vyvrcholit návrhem novely zákona o podporovaných zdrojích, která umožní SEI provádět individuální kontroly překompenzací, a to nejméně u provozů, u nichž docházelo k souběhu investiční a provozní podpory. Je zřejmé, že tyto kontroly zasáhnou celý sektor. Jejich právní zakotvení je však v současné době nulové a v budoucnu patrně bude vyvolávat taktéž mnoho otazníků.

Více o konferenci 

Čtěte také

9. července 2020 Tým Franka Bolda podal připomínky k Návrhu územnímu plánu města Brna

K návrhu nového územního plánu města Brna bylo možné podávat námitky a připomínky do konce června. S dvěma připomínkami se připojil i Frank Bold. Obě se týkají takzvané modrozelené infrastruktury, která má sloužit ke zlepšení a stabilizaci příznivého mikroklimatu ve městě a také k rekreaci. 

19. června 2020 Frank Bold zahajuje projekt Udržitelné stavitelství. Přijďte ho tvořit s námi na seminář!

Frank Bold zahajuje projekt “Udržitelné stavitelství”. Na úvod semináře představíme projektový záměr Udržitelné stavitelství, dále bude stručně shrnuta podstata výzvy Architects for Future, která je dále aktivně rozvíjena iniciační skupinou architektů pod ČKA, s informacemi o návazných aktivitách.

Všechny novinky

Ozvěte se nám