Frank Bold Advokáti: Upravený návrh nového stavebního zákona opouští většinu pozitivních aspektů

26. 5. 2020 Pavel Franc Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Nový stavební zákon sliboval zlepšení současného neudržitelného stavu stavebního práva a celou řadu řešení. Jeho současný upravený návrh však neodpovídá věcnému záměru zákona. Expertní výklad k aktuálnímu návrhu zákona poskytli Frank Bold Advokáti Hospodářské komoře při pondělní tiskové konferenci, které se ředitel advokátní kanceláře Pavel Franc účastnil spolu se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu průmyslu a dopravy.

Podle nám známého obsahu upraveného návrhu opouští většinu pozitivních aspektů, které byly do původního návrhu nového stavebního zákona zaneseny. Aktuální návrh tedy ani neodpovídá základním principům vládou schváleného věcného záměru a navrací se k současné právní úpravě, která je dle našeho názoru špatná a dlouhodobě neudržitelná. Takto zpracovaný návrh nemůže podle nás v dalším legislativním procesu uspět. 

Za momentálně jediné existující východisko systémové změny stavebního práva proto pokládáme původní návrh nového stavebního zákona předložený do připomínkového řízení. Je možné diskutovat o alternativních řešeních dílčích jednotlivostí, ale jiný koncepční návrh, vyhovující požadavku zpřehlednění a zjednodušení legislativy, integrace a zrychlení povolovacích řízení, není aktuálně k dispozici. 

Čtěte také

19. června 2020 Frank Bold zahajuje projekt Udržitelné stavitelství. Přijďte ho tvořit s námi na seminář!

Frank Bold zahajuje projekt “Udržitelné stavitelství”. Na úvod semináře představíme projektový záměr Udržitelné stavitelství, dále bude stručně shrnuta podstata výzvy Architects for Future, která je dále aktivně rozvíjena iniciační skupinou architektů pod ČKA, s informacemi o návazných aktivitách.

18. června 2020 Udržitelné stavitelství - praktický katalog opatření v území a právních řešení

Stavebnímu právu, developmentu a životnímu prostředí se ve Frank Bold Advokáti z pohledu práva věnujeme už více než 20 let. A jsme přesvědčeni, že přišla doba aktivně posunout stavebnictví v ČR směrem k inovacím a novým technologiím, rychlejšímu stavění, šetrnému přístupu k životnímu prostředí a zacházení se zdroji energie a vody či maximálnímu využití dopravní a komunikační infrastruktury. Proto jsme iniciovali projekt, jehož cílem je podpořit udržitelné stavitelství v České republice.

Všechny novinky

Ozvěte se nám