Ochrana know-how

Pomůžeme vám zavést organizační a právní opatření, která sníží riziko úniku know-how vaší společnosti prostřednictvím zaměstnanců, funkcionářů společnosti či smluvních partnerů.

Co pro vás můžeme udělat

  • Audit statutárních dokumentů (zakladatelské dokumenty, stanovy), interních řádů a smluv (smlouvy o výkonu funkce, zaměstnanecké smlouvy) a návrh řešení s ohledem na zajištění ochrany úniku know-how.
  • Implementace procesu rozeznávání a včasné ochrany vznikajícího know-how společnosti při respektování specifik různých typů duševního vlastnictví (autorství, zaměstnanecká díla, zlepšovací návrhy atp.).
  • Příprava smluv o výkonu funkce a zaměstnaneckých smluv zajišťujících ochranu know-how (definice pracovních úkolů a povinností, mlčenlivost, konkurenční ujednání atp.).
  • Zpracování smluv o spolupráci zajišťujících ochranu know-how vkládané společností do projektu a ochranu know-how vzniklého realizací projektu.
  • Autorské právo, patentové právo a další speciální právní nástroje pro ochranu duševního vlastnictví.
  • Vedení sporů na ochranu duševního vlastnictví.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

 

Ozvěte se nám