Co přinese novela zákona o obchodních korporacích?

18. 11. 2020 Petr Kocmánek Právo pro podnikání Korporátní právo

Jasnější úpravu v některých sporných situacích a nové možnosti pro podnikatele zavede tzv. “velká” novela zákona o obchodních korporacích. Platit začne 1. 1. 2021 a zavede několik nových pravidel, kterým by měl každý podnikatel věnovat pozornost.

Koho se novela zákona o obchodních korporací týká? 

Zbystřit musí všechny společnosti, u kterých činnost některého orgánu vykonává právnická osoba. Do konce března příštího roku (tj. do 31. 3. 2021) totiž musí do obchodního rejstříku doplnit konkrétní fyzickou osobu, která bude tuto právnickou osobu při výkonu funkce zastupovat. Pokud to však společnost nestihne, funkce právnické osoby automaticky zanikne. Stejné pravidlo platí i pro družstva.

Novela se dotkne také společníků a akcionářů - pokud nebudou souhlasit s průběhem valné hromady, musí svůj protest přímo na valné hromadě odůvodnit. Jinak se nemohou domáhat neplatnosti usnesení. Pokud navíc byli zvyklí využívat své právo hlasovat na valné hromadě dodatečně, musí se připravit na omezení této možnosti. 

Spoléhat na nevratnost vyplaceného podílu na zisku v případě nesplněných podmínek už podle novely nemohou společníci s.r.o. Až na výjimky se nově vrací. 

Novela zákona o obchodních korporacích významně upravuje také povinnosti právnických osob a akciových společností:

  • právnické osoby – nově mají povinnost uchovávat po celou dobu své existence zápisy z jednání svých orgánů včetně příloh

  • akciové společnosti s omezeně převoditelnými akciemi – dokud omezení převoditelnosti není zapsáno do obchodního rejstříku, není účinné

  • akciové společnosti s monistickou strukturou – je vhodné zkontrolovat a případně upravit stanovy podle novely

  • akciové společnosti, které nemusí zpracovávat výroční zprávu – nově musí zpracovat alespoň zprávu o podnikatelské činnosti a o stavu majetku


Novela zákona o obchodních korporacích přinese změny pro akcionáře i společníky. V platnost vstoupí 1.1.2021.
Ilustrační foto.

Jaké další užitečné změny novela přináší?

  • Zjednoduší zakládání malých s.r.o.: základní kapitál do 20.000 Kč už není třeba složit na zvláštní účet.

  • Akcie s vysílacím právem: nový typ akcií, se kterým je spojeno právo jmenovat člena představenstva, správní rady nebo dozorčí rady.

  • Možnost vzít s sebou na valnou hromadu jednu další osobu – typicky advokáta.

  • Zavádí jednodušší rušení „prázdných schránek“: soud je může zrušit bez likvidace.

  • Zavádí větší možnosti akcionářů prosadit svůj bod programu na jednání valné hromady.


Dotkne se Vás novela zákona o obchodních korporacích?

Obraťte se na nás

Petr Kocmánek

Právník

Dotkne se Vás novela zákona o obchodních korporacích?

Pokud mezi Vašimi orgány figuruje právnická osoba, vyřídíme formality spojené se zápisem zastupující fyzické osob do obchodního nebo jiného rejstříku. Zrevidujeme Vaši společenskou smlouvu nebo stanovy podle nového znění zákona. Také Vás doporovodíme na valné hromadě a pohlídáme, aby vše proběhlo v souladu se zákonem.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám